فرآوی پسته

ضوابط تاسيس و بهره برداری واحدهای فرآوری پسته

هدف از تدوين اين ضوابط تعيين حداقل شرايط فنی و بهداشتی واحدهای فرآوری پسته به منظور اخذ پروانه های بهداشتی می باشد. واحد فرآوری ابتدا بايد دارای مجوز صنعتی از وزارت صنايع و معادن و يا وزارت جهاد کشاورزی باشد و پس از آن پروانه های بهداشتی را از اداره کل نظارت بر مواد غذايی و بهداشتی اخذ نمايد. اين ضوابط شامل کليه واحدهای فرآوری پسته شامل فرآوری تر و يا فرآوری خشک و يا هر دو می باشد.

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای فرآوری پسته
5/5 - (1 امتیاز)