فرآوی پسته

ضوابط تاسیس و بهره برداری واحدهای فرآوری پسته

هدف از تدوین این ضوابط تعیین حداقل شرایط فنی و بهداشتی واحدهای فرآوری پسته به منظور اخذ پروانه های بهداشتی می باشد. واحد فرآوری ابتدا باید دارای مجوز صنعتی از وزارت صنایع و معادن و یا وزارت جهاد کشاورزی باشد و پس از آن پروانه های بهداشتی را از اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی اخذ نماید. این ضوابط شامل کلیه واحدهای فرآوری پسته شامل فرآوری تر و یا فرآوری خشک و یا هر دو می باشد.

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای فرآوری پسته
۵/۵ - (۱ امتیاز)