ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع اسانس ، عرقیات ، عصاره های گیاهی

مروری بر زندگی اقوام مختلف در ایران باستان بر مردمان پس از انها تا زمان حال ، نشان می دهد که بطور پیوسته تهیه و مصرف انواع عطر و عرقیات گیاهی به منظور استفاده های غذایی . آرایشی، بهداشتی، درمانی و صنعتی متداول بوده و ایجاد محل تهیه و تولید فرآورده های مختلف اینگونه محصولات، بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی آنها را تشکیل می داده است.
آنچه در حال حاضر به نام عرقیات ، اسانسهای طبیعی و اسانسهای مشابه طبی، اسانسهای مصنومی . عصاره ها و تطورها تولید عرضه می گردد. حاصل اطلاعاتی است که در فرآیند تولید و مصرف اینگونه محصولات تجربه گردیده و همپای کسب تجربیات به صورتهای علمی به کار رفته است بکارگیری روشهای سنتی هنوز ادامه داشته و استفاده از روشهای جدید تهيه و توليد اسانس ها و عرقیات گیاهی از جمله روش آنزیمی ، دوش حلال آلی، روش دی اکسید کربن و … به تدریج جایگاه ویژه با کارایی بالای خود را خصوصا در بخش صنعت باز نموده اند استقبال عمومی مردم از مصرف انواع فرآورده های عرقیات و اسانس به عنوان نوشابه های طبیعی، عطر و طعم دهنده های غذایی، داروهای طبیعی و نیز استفاده های بهداشتی از یک طرفه و تاسیس کارخانه هانی که با استفاده از اطلاعات ذیقیمت سنتي و روشهای جدید صنعتی جهت استحصال اسانسها و عرقیات گیاهی فعالیت می نمایند از طرف دیگر و همچنین استقبال بازارهای جهانی برای خرید انواع محصولات تولیدی که کارخانجات از سوی دیگر، پیشرفت قابل توجه علمی و اقتصادی، تولید و عرضه این گونه محصولات در ایران را نوید می دهند. از آنجائیکه تا کنون ضوابط و مقررات گوناگونی جهت تاسیس و بهره برداری کارخانه های تولید کننده
عرقیات و اسانسهای گیاهی اعمال گردیده است و يكنواختي لازم در مشخص نمودن ویژگیهای مورد نیاز دقیقا به عمل نیامده است، لذا به منظور یکسان نمودن کلیه ضوابط گذشته و حال و با توجه به استانداردهای موجود، حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده اسانس ، عرقیات و عصاره های گیاهی ، در این مجموعه تنظیم و مصوب گردیده است و لازم است تا واحدهای موجود و واحدهای در حال تاسیس خود را با این ضوابط تطبيق دهند. امید است با پیشرفت و رونق علمی و اقتصادی اینگونه کارخانه ها بتوانیم در هرچه بهتر عرضه نمودن اسانسها ، عرقیات و عصاره های گیاهی مطابق با آخرین استانداردهای جهانی سرآمد باشیم

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع اسانس ، عرقیات ، عصاره های گیاهی