ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده فرآورده های سیب زمینی و غلات

در تدوین این ضوابط تلاش گردیده است که حداقل نیازهای تکنولوژیک و اصول بهداشتی براتی توليد انواع فرآورده های تهیه شده از سیب زمینی و غلات در نظر گرفته شود تا از توليد محصولی سالم و بهداشتی اطمینان حاصل گردد
هدف از تدوین این ضوابط تعیین حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده هاي سيب زميني و غلات مي باشد
دامنه کاربرد این ضوابط در مورد واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های سیب زمینی و غلات کاربرد دارد و جهت تاسیس کارخانه ضوابط فنی و بهداشتی ذکر شده در GMP عمومی نیز باید مد نظر قرار بگیرد

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده فرآورده های سیب زمینی و غلات