ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده فراورده های تخم مرغ

زرده و سفیده تخم مرغ مخلوط با جدا از هم و بصورت پودری با منجمد در ساخت بسیار ان خوراکی ها دارای برتری هایی در برابر انواع تازه این فرآورده هامی باشند برترى بكارگیری فرآورده های تخم مرغ از این جهت است که آن را از پیش پاستوریزه کرده و استاندارد می کنند. مابع تخم مرغ کامل (زرده و سفیده باهم)، سفیده و زرده باشکر برای ساخت فرآورده های ناتوانی و شیرینی بکار می رود، زوده با نمک در ساخت سس مایونز و زرده بدون شكریانمک در فرمولاسیون ماکارونی و غذای کودکها کاربرد دارد.
فرآورده های تخم مرغ را پس از تولید نمی توان به روش های گوناگون نگهداری کرد و با بهره گیری ان سرما و فرآیند یخ زدن می توان معلولانی ترین زمان ماندگاری را برای آنها تامین نمود و از آنها استهاده های بسیاری در ساخت، مواد غذایی مختلف کرد. همچنین پودر تخم مرغ خشک شده به روش خنک کردن پاششی (Spray Liying) دارای ۹۰ درصد مواد جامد 5 درصد رطوبت و 45 درصد پروتئین است که از نظر ارزش غذایی با تخم مرغ مایع تفاوتی نداشته و پس از بازسازی، خواص فیزیکی و ارگاتولپتیک تخم مرغ تازه را دارد ولی اگر روش خشک کردن از نوع غلطکی باشد درصدهای فوق بطور قابل ملاحظه ای دچار تغییر شده و در پودر تخم مرغ تولیدی تغییر رنگ و سوختگی نیز ایجاد خواهد شد
هدف از تدوین این ضوابط تعیین حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های تخم مرغ می باشد.

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده فرآورده های تخم مرغ