طرح احداث بارگاه تولید کشمش

انگور از جمله میوه هایی است که در تمام فصول سال می توان از فراورده های آن استفاده نمود. از این رو، ع الوه بر امکان اشتغال زایی بالا در بخش کشاورزی و صنعت، یکی از محصولات ارز آور در توسعه صادرات غیرنفتی در بخش کشاورزی است. تاریخ تولید کشمش به بیش از 3000 سال قبل بر می گردد. تصور می رودکه کشف کشمش به طور اتفاقی از خشک شدن انگور بر روی شاخه درخت صورت گرفته باشد. از ویژگی های خاص کشمش، اقتصادی بودن تولید آن است، زیرا از انرژی خورشید استفاده شده، مواد بسته بندی آن ساده است، محصول خشک
شده حجم کمتری داشته و در شرایط معمولی عمر انبارمانی طولانی تری دارد.
فراورده های انگور به شرح ذیل دارای انواع مواد معدنی، قند ها، اسید ها وویتامین ها هستند:
– تازه خوری و خارج از فصل
– دسر
– كشمش
– سركه
– الکل
– شیره (دوشاب)
– آب انگور
در ایران محصول كشمش به طور عمده از تاكستان های آبی به دست می آید.متوسط عملكرد تاكستان های آبی كشور حدود 1/ 13 تن در هكتار م یباشد.براساس سرشماری نفوس سال 1395 ، حدود 300 هزار بهره بردار ایرانی در زمینه تولید انگور و کشمش مشغول فعالیت و امرار معاش بودند. با وجود این كه از نظرسطح زیر كشت و تولید انگور و كشمش، ایران از جایگاه بسیار خوبی برخورداراست، ولی از نظر میزان عملكرد در واحد سطح و كیفیت میوه و کشمش در برخی از مناطق از حد مطلوب فاصله داشته و هزینه تمام شده برای تولید هر كیلوگرم کشمش نیز بالاتر است كه موجب كاهش صرفه اقتصادی و توان رقابت با سایر كشورها می شود.

مزیت های تولید کشمش در ایران

– شرایط طبیعی، اکولوژی و آب و هوایی برای پرورش انگور در ایران مناسب است (وجود 20 استان مستعد کشت)
– سطح زیر کشت زیاد انگور در ایران نسبت به سایر محصولات باغی
– جایگاه خوب ایران از نظر سطح زیرکشت و تولید انگور در جهان جایگاه مناسب ایران از نظر ارزش وزنی و ریالی تولید و صادرات کشمش در جهان
– وجود پتانسیل های تولید کشمش در رقم سفید بی دانه (حداکثر سطح زیرکشت)
– توسعه صادرات غیرنفتی (یک محصول ارزآور)
– توسعه اقتصادی و رونق تولید ملی و کاهش نرخ بیکاری کشمش محصولی با ارزش غذایی و دارویی بسیار بالا است.
– با دقت در نحوه تولید کشمش، از نظر کیفیت می توان بهترین کشمش دنیا را در ایران تولید کرد.
پ

مهم ترین بازارهای صادراتی کشمش ایران

کشمش ایران، تقریباً به صد کشور جهان صادر می شود. ولی براساس گزارش گمرک جمهوری اس المی ایران، مهم ترین آنها در سال 1395 عبارت اند از:
-عراق: 15 %
-امارات: 14 %
-روسیه: 11 %
-قزاقستان: 10 %
-اوکراین: 7%
-ترکیه: 6%
-اسپانیا: 5%
-الجزایر: 4%
-پاکستان: 3%

انواع کشمش در بازار ایران

مویز: میوه خشك شده ارقام انگور دانه دار، معمولاً ارقام دارای میوه های درشت و مایل به سیاه كه با تابش مستقیم آفتاب خشك شده باشد. رنگ این نوع كشمش متمایل به سیاه است.
کشمش تیزابی دانه دار: میوه رسیده ارقام انگور دانه دار كه آغشته به محلول های قلیایی مجاز و در آفتاب خشك شده باشد. رنگ این نوع كشمش از زرد روشن تا قهوه ای خرمایی متغیر است.
کشمش تیزابی بی دانه: میوه رسیده ارقام انگور بی دانه )عمدتاً بی دانه كشمشی و پیكانی( كه آغشته به محلول های قلیایی مجاز و در آفتاب خشك شده باشد. رنگ این نوع كشمش از زرد روشن تا قهوه ای خرمایی متغیر است. کشمش آفتابی دانه دار: میوه رسیده ارقام مختلف انگور دانه دار كه با تابش مستقیم آفتاب خشك شده باشد. رنگ این نوع كشمش قهوه ای است.
کشمش آفتابی بی دانه: میوه رسیده ارقام مختلف انگور بی دانه ) بی دانه كشمشی و پیكانی ( كه با تابش مستقیم آفتاب خشك شده باشد. رنگ این نوع كشمش قهوه ای است.
کشمش انگوری بی دانه: میوه خشك شده ارقام مختلف انگور، معمولا ارقام بی دانه ) بی دانه كشمشی و پیكانی ( كه پس از آغشتن به محلول های قلیایی مجاز با دود گوگرد ) So2 ( تدخین و در سایه خشك شده باشد. رنگ این نوع كشمش زرد كهربایی متمایل به سبز است.

انواع بارگاه های متداول در ایران

– بارگاه بتونی
– بارگاه آذربایجان
– بارگاه یونانی
– بارگاه فلاح
– بارگاه نورین ابهر
– بارگاه خانه باغ
– بارگاه کالیفرنی
– بارگاه سنتی: پهن کردن در آفتاب روی بارگاه خاکی یا با پوشش گونی،روزنامه و پلاستیک.

مزیت های نسبی بارگاه های بهداشتی

-ضریب تبدیل بهتر نسبت به روش های سنتی، به طوری که تقریباً به ازای هر 3 کیلو انگور یک کیلو کشمش تولید می شود. در روش های سنتی این مقدار 4-5 کیلوگرم است.
-کاهش هزینه و زحمات مراحل بوجاری (شن گیری، خوشه گیری، ترشویی)از یک جهت و بهداشتی بودن محصول نهایی از جهت دیگر، ارزش افزوده ای بیشاز 30 درصد را به همراه دارد.
-عدم خسارت به انگورهای چیده شده در اثر بارندگی های بی موقع آخرفصل و امکان پوشش و حفظ محصول کیفیت کشمش بسیار بالا است و امکان صادرات آن با قیمت بالاتر وجود دارد.
-استهلاک هزینه احداث در طول ده سال (تنها کافی است در یک سال محصول از گزند بارندگی حفظ شود).
-کاهش ضایعات در حین تولید و جمع آوری راحت تر و سریع تر
-عدم آلودگی کشمش ها به قارچ ها از جمله آگروتوکسین ها
-هزینه احداث این واحدها از سایر رو شها (خشک کن های صنعتی) بسیار کمتر است. در ارزیابی های اقتصادی(نسبت منافع به هزینه ها) مقرون به صرفه ترین نوع بارگاه از این نظر به ترتیب عبارت اند از: بارگا ههای آذربایجان،بتنی، کالیفرنی، یونانی، نورین، فلاح، خانه باغ و کاه گلی. به عنوان مثال مساحتمورد نیاز برای احداث یک واحد بارگاه نورین به ازای یک هکتار،26 × 7 = 182 مترمربع است که هزینه لازم برای احداث یک واحد بارگاه بهداشتی طرح نورین بالغ بر 150 میلیون ریال برآورد شده است.

مشخصات فنی بارگاه ها
بارگاه بتنی:

زمین مورد استفاده در این روش باید برای خشك كردن انگور مناسب باشد.به طوری كه حمل انگور و عملیات تیزابی كردن آن به آسانی صورت گیرد.
در تمام مدت روز، استفاده از نور خورشید میسر باشد.سكو باید به ارتفاع ۲۵ سانتی متر از سطح زمین و دارای شیب 3 درصد به سمت جنوب باشد و تا حد امکان از پوشش های سیمانی تمیز و با قابلیت شستوشو و ضدعفونی استفاده شود .درمناطق بادخیز توسط بادشكن محافظت شود.
مزایا :
– ساخت آن خیلی آسان است.
– مصالح آن در دسترس است.
– کشمش تولیدی نسبتاً بهداشتی است.
معایب :
– کیفیت کشمش تولیدی پایین است.
– زمان خش کشدن انگورها کمی طولانی است.
– عمر این بارگا هها، کوتاه ( 4- 3 سال) است.

بارگاه سنتی (کاه گلی، خاک فشرده، روزنامه و نایلون):

در ایران عمدتاً از روش آفتابی در بارگاه سنتی برای تهیه کشمش استفاده می شود.برای این منظور، یک قطعه زمین معمولاً کوچک و نزدیک باغ با شیب به طرف جنوب و آفتابی انتخاب کرده و سطح آن را با خاک فشرده، کا هگل، روزنامه یا نایلون و گاهی آسفالت (که اصلاً توصیه نم یشود) می پوشانند. این روش خشک کردن هزینه و زحمت کمی برای باغدار دارد. از مهم ترین مشکلات آن، طولانی بودن زمان خشک شدن (کاهش کیفیت کشمش به دست آمده) و آلودگی به مواد خارجی،گردوخاک، حشرات و غیره است که موجب کاهش بازارپسندی کشمش می شود. درکالیفرنیا و استرالیا، عمدتاً انگور را به وسیله حرارت آفتاب و به روش طبیعی در داخل باغ و بین ردیف های کاشت تاک، خشک می کنند. برای این منظور، خاک بین خطوط کاشت را با کمی شیب به طرف جنوب با دستگاه های تسطیح به عرض 30 الی 40 سانتی متر و به طول مورد نیاز آماده می کنند. سپس خوشه های انگور را در طبق های چوبی با ابعاد 90×75 سانتی متر چیده و در بین خطوط کاشت قرار می دهند.در بعضی از مناطق کاهی به جای طبق های چوبی از ورق های کاغذی ضخیم (مقوا)استفاده می شود و پس از 10 الی 12 روز، به منظور خشک شدن یکنواخت کشمش،آنها را زیر و رو می کنند و زمانی که رطوبت کشمش به 15 درصد یا کمتر رسید آن را جمع آوری می کنند.

بارگاه های توری

سكوهای مورد استفاده در این روش نیز باید از جنس بتن با عیار ۲۵۰ و باسطح كاملاً صیقلی و دارای شیب مناسب برای شست وشو و ضدعفونی كردن باشد.این بارگاه ها به طور طبیعی ۴ طبقه دارند. ولی با متحرک ساختن طبقات امکان افزایش تعداد طبقات و بهبود ظرفیت بارگاه فراهم می شود. حداقل فاصله ردیف اول از كف ۵۰ سانتی متر، سایر ردیف ها از یكدیگر ۴۰ سانتی متر و فاصله پوشش برزنتی روی ردیف آخر از این ردیف ۱۰ سانتی متر می باشد.
در این روش زمین بتن شده و با مصالح آهن و تورهای فلزی، بارگاه های سیمی احداث می شود. عرض این بارگاه 2- 5/ 1 متر و طول آن تا 30 متر است.ستون های آهنی در زمین به عرض 2- 5/ 1 متر و طول 3 متر از یکدیگر قرار می گیرند و این ستون ها در عرض مثل نردبان به هم وصل شده و در نهایت توری فلزی در چندین طبقه در نرده های این ستون ها پهن و محکم می شود.

انواع بارگاه های توری:
بارگاه فلاح :

مزایا :
– کشمش تولیدی، بهداشتی است.
– کیفیت و رنگ کشمش تولیدی، مناسب است.
– درست کردن آن، آسان و راحت است.
– عمر این بارگاه ها، طولانی است( 20 سال).
معایب :
– زمان تهی هی کشمش به علت سای هاندازی قفس هها روی هم، کمی طولانی م یشود.
– قراردادن قفس هها در طبقات بالا، کمی سخت است.

بارگاه نورین :

مزایا :
– کشمش تولیدی، بهداشتی و بازارپسند است.
– پوشاندن بارگا هها با چادر در شرایط بارندگی.
– عمر این بارگاه، طولانی است ( 20 – 15 سال).
معایب :
– زمان خشک شدن انگور و تهی هی کشمش، کمی طولانی است.

بارگاه های آونگی و داربستی

در این روش تمام لوله ها و بست های مورد استفاده برای تهیه داربست باید از جنس مناسب ترجیحاً ضدزنگ و گالوانیزه باشد.برای حفاظت انگورها از جریان باد، تابش مستقیم نور خورشید و آلودگی های محیطی، می توان داربست ها را با پوشش های پلاستیكی پلی اتیلنی كام الً پوشاند. در این حالت برای تهویه هوا و رطوبت، دو دریچه در دو ضلع مقابل پوشش و در جهت جریان باد در نظر می گیرند.
خوشه های انگور باید با نخ های پلاستیكی یك بار مصرف از قسمت دم خوشه یا از قسمت میانی خوشه به یكدیگر متصل شده و به صورت آونگ از میله های میانی داربست آویزان شوند.
انواع بارگاه های آونگی و داربستی:
بارگاه آذربایجان، بارگاه یونانی، بارگاه خانه باغ و بارگاه کالیفرنی.

بارگاه آذربایجان :

مزایا :
– احداث این بارگاه آسان است.
– نیاز به مصالح خاصی نیست.
– کشمش تولیدی، بهداشتی است.
– نیاز به فضای کمتری دارد.
– رنگ کشمش تولیدی، بازارپسند است.
– عمر بارگاه، طولانی (20 – 15 سال) است.
معایب :
– چیدن انگورها در این بارگاه کمی مشکل است.
– زمان خشک شدن انگورها کمی طولانی است.

بارگاه یونانی:

مزایا :
– کشمش تولیدشده در این بارگاه، بهداشتی است.
– کشمش تولیدشده، بازارپسند است.
– نیاز به فضای کمی در باغ دارد.
– ظرفیت تولید کشمش در آن، بالاست.
– عمر طولانی دارد ( 20 – 15 سال).
معایب :
– ساخت آن، کمی مشکل است.
– چیدن خوش هها روی سی مها، وقت گیر است.
– زمان خشک شدن و تهی هی کشمش نسبتاً طولانی است.

بارگاه خانه باغ :

این بارگاه ها اتاق های پیوسته به هم هستند که سقف آنها به وسیلۀ مصالح ساختمانی، تیرک های چوبی و کاه گل یا ایرانیت پوشانده می شود. ارتفاع این بارگاه ها 5/ 3- 5/ 2 متر و رو به جنوب هستند. دردیوارهای این بارگا هها روزنه یا پنجره هایی تعبیه می شود تا هوا به خوبی جریان داشته باشد. به جای ساخت داربست فلزی داخل اتاق ها، می توان روی تیرک های چوبی، میخ های فلزی به فواصل منظم حدود 40 – 30 سانتی متر کوبید تا آونگ ها به روی آنها نصب شوند.
مزایا :
-زمان خش کشدن در شرایط بارندگی، کمتر است.
-کیفیت و بازارپسندی کشمشِ تولیدی بالا است.
-کشمش تولیدی، بهداشتی است.
-عمر این بارگاه ها طولانی است(15 سال).
معایب :
-هزینه ی احداث بالا و ساخت آن، نسبتاً مشکل است.

بارگاه کالیفرنی :

مزایا :
– کشمش تولیدی، بهداشتی است
– رنگ کشمش، طلای یرنگ و بازارپسند است.
– قیمت کشمش تولیدی، بالا است.
– عمر این بارگاه طولانی است ( 20 – 15 سال).
معایب :
– ساخت این بارگاه، کمی مشکل است.
– زمان خشک شدن و تهی هی کشمش، کمی طولانی است.

جمع آوری محصول خشك شده

– برای این منظور از ظروف قابل شست وشو و ض دعفونی، استفاده شود.
– انواع و ارقام مختلف كشمش با یكدیگر مخلوط نشوند.
– كشمش های جمع آوری شده از بارگا ههای مختلف با یكدیگرمخلوط نشوند.
– در حین جمع آوری محصول صدم های به آن وارد نشود.
– عوامل ایجاد فساد و آلودگی از محیط دور شوند.
– ساقه ها و خوشه های بزرگ از كشمش جدا شوند (به وسیله غربا لهایدستی یا بوجاری).
– در حین جمع آوری محصول به درجه حرارت آن توجه شود و حتماً پس ازسرد شدن كافی، در ظروف حمل قرار داده شوند.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید احداث بارگاه تولید کشمش

ظرفیت تولید سالیانه : 4 تن
نرخ برابری دلار : 25000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 500 مترمربع
زیربنای کل : 300 مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت : 300 میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : 37 درصد

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

 برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.

 

 


درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد: