اکرولین

طرح تولید آکرولئین

آکرولئین دارای فرمول شیمیایی CH2CHCHO می باشد، که با نام های آکرالدهید، آکریلیک آلدئید، آلیل آلدئید، اتیلن آلدئید، ۲ پروپن آل، پروپیلن آلدئید شناخته می شود و ساده ترین آلدئید غیراشباع می باشد و وزن ملکولی آن ۵۶.۰۶ است. این ماده به صورت مایعی سمی، قابل اشتعال و به رنگ زرد کمرنگ و با بوی تند می باشد و قابلیت حل شدن در آب، الکل و اتر را دارد و در حضور بازدارنده ها به صورت ناپایدار بوده و ممکن است به دلیل ناپایداری تبدیل به پراکسیدها شود. به علت وجود دو عامل پیوند دوگانه در ساختار شیمیایی این ماده (گروه کربنیل و پیوند دو گانه کربن-کربن)، ترکیب شدیدا واکنش دهنده بوده و به راحتی پلیمریزه می شود. پلیمریزاسیون آن در تماس با اسید، دی اکسید گوگرد، نمک های فلزی، آمین ها به صورت یک واکنش گرمازا به راحتی انجام می گیرد. دیمریزاسیون این ترکیب در دمای بالاتر از ۱۵۰ درجه سیلسیوس اتفاق می افتد. آکرولئین قادر به انجام واکنش های اکسیداسیون، اپوکسیداسیون، هیدروژناسیون و احیا، واکنش با سیانید هیدروژن، متیل مرکاپتان، اسید، انیدرید، کتون، هالیدهای هیدروژن و سنتز دی ان و واکنش های پلیمری و کوپلیمری می باشد. تولید تجاری این ماده از طریق اکسیداسیون پروپیلن در حضور کاتالیست بیسموت-مولیبدن انجام می شود، همچنین در انجام فرایندهای تولید اسید آکریلیک یا آکریلونیتریل به عنوان محصول جانبی تولید می شود. تولید تجاری این ماده برای اولین بار در سال ۱۹۴۲ توسط شرکت صاحب لیسانس Degussa انجام شد و در این روش آکرولئین از میعان استالدئید و فرمالدئید در فاز گازی بدست آمد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح تولید آکرولئین

طرح توجیهی تولید آکرولئین: ۲۴۱۱۳۵۸۰

موارد مصرف و کاربرد طرح تولید آکرولئین

آکرولئین در بسیاری از میکروب کش ها با غلظت حدود ۱۰ppm به منظور کنترل رشد علف های هرز در سیستم های آبیاری به کار می رود و بیشترین کاربرد آن به عنوان ماده واسطه برای تولید مواد شیمیایی به شرح ذیل می باشد:
دی ال متیونین:
عمده ترین کاربرد این ماده در جهان برای تولید دی ال متیونین که مکمل غذایی حیوانات است، می باشد. همچنین برخی تولید کنندگان اکرولئین را در تولید متیونین هیدروکسی آنالوگ به کار می برند.
اسید آکریلیک:
از این ماده در ساخت آکریلات ها از جمله اسید آکریلیک استفاده می شود که آکرولئین در این فرایند به عنوان ماده میانی از اکسیداسیون پروپیلن به دست آمده و سپس به اسید آکریلیک تبدیل می شود.

طرح تولید آکرولئین

اهمیت طرح تولید آکرولئین

کاربرد اصلی آکرولئین در تولید متیونین می باشد و این کاربرد آکرولئین با توجه به طرح های در دست اجرای متیونین از اهمیت بیشتری نسبت به سایر کاربردهای آن برخوردار است اما در مجموع با توجه به سادگی فرایند تولید آکرولئین و زمینه های کاربردی آن نمی توان این ماده را یک کالای استراتژیک به شمار آورد.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید آکرولئین

راکتور
ستون
تانک
مبل های حرارتی
کمپرسوره
پمپ
سیستم خنک کننده نمک
و …

قیمت خط تولید آکرولئین

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید آکرولئین برابر با ۳۰۷۱۴۱۹۸۵ هزار ریال برآورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت آکرولئین

بودجه: بالای ۱۰ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۲۰ هزار تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۵۰۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۳۰۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۷۱ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۰۳۶۶۲۲.۵ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)