فرمیک-اسید

طرح تولید اسید فرمیک

اسید فرمیک دارای فرمول شیمیایی HCOOH می باشد که با نامهای متانوئیـک اسـید، هیـدرژن کربوکـسیلیک اسید و فرمیلیک اسید شناخته می شود و از ساده ترین و سبکترین اسیدهای کربوکـسیلیک مـی باشـد. همـانطور که مشاهده می شود در ساختار شیمیایی آن یک اتم هیدروژن به گـروه کربوکـسیلیک (COOH ) متـصل شـده است. در صورتیکه یک گروه متیل به جای هیدروژن به آن متصل شود اسید استیک ایجاد خواهد شـد. ایـن مـاده نه تنها جز اسیدها محسوب می شود بلکه به عنوان یک آلدئید نیز محسوب می باشد. بنـابراین در نقـش اسـید بـا الکلها واکنش داده و استر تشکیل می دهد و در نقش آلدئید به راحتی اکسید می شود. اسید فرمیک خالص ماده ای بی رنگ، سمی و خورنده با وزن ملکولی ۰۳/۴۶ می باشد و کاملا محلـول در آب، اتـر و الکل است. این ماده به عنوان یک ترکیب شیمیایی واسطه، حلال و ضدعفونی کننده استفاده می شود.

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح تولید اسید فرمیک

طرح توجیهی تولید اسید فرمیک: ۲۴۱۱۳۶۱۱

موارد مصرف و کاربرد تولید اسید فرمیک

در سنتز مواد شیمیایی و دارویی، دباغی و تولید چرم، خوراک دام، صنایع نساجی و … موارد مصرف و کاربرد دارد.

اهمیت تولید اسید فرمیک در کشور

گرچه اسید فرمیک با توجه به کاربردهای مختلفی که به آن اشاره گردید کـالای پـر کـاربردی بـه شمار می رود اما با توجه به سادگی فرایند تولید آن و زمینه های مصرف نمـی تـوان آن را کـالای اسـتراتژیک بـه شمار آورد .

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید اسید فرمیک

سیستم سختی گیر آب
سیستم تامین آب خنک کننده
تاسیسات برق
مخازن ذخیره
تاسیسات آب
راکتور
ستون ها
مبل های حرارتی
پمپ ها و …

قیمت خط تولید اسید فرمیک

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید اسید فرمیک ، برابر با ۳۷۴،۱۵۹،۵۴۰ هزار ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت اسید فرمیک

بودجه: بالای ۱۰ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۲۰ هزار تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۵۰۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۷۰۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۷۲ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۸۷۳۰۰۰ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)