طرح تولید سیمان

طرح تولید سیمان

طرح تولید سیمان

طبق گزارش دفتر آمار و اطلاع رساني و نماينده مديريت صنايع معدني وزارت متبوع ظرفيت واحدهاي فعال كشور 33 ميليون تن مي باشد . همچنين طرحهاي در دست اجراء هر يك داراي ظرفيت و پيشرفت متفاوتي هستند كه در جداول پيوست به آن اشاره شده است . جمع ظرفيت طرحهايي كه گشايش اعتبار ارزي آنها انجام شده و يا پر فرم آنها در وزارتخانه تاييد شده است بالغ بر 73 ميليون تن مي باشد ، با فرض راندمان 90 در صد و بهره برداري از طرحهاي مذكور ، پيش بيني مي شود طي 10 سال آينده علاوه بر 33 ميليون تن ظر فيت موجود ، حدود 66 ميليون تن به ظرفيت سيمان كشور افزوده خواهد شد . مضافا اينكه طرحهاي ديگري جهت پذيرش با شرايط عادي به بانكهاي عامل معرفي گرديده اند كه ليست آنها در پيوست اين گزارش آمده است . طرحهايي نيز باپيشرفت فيزيكي 0 تا 20 در صد داراي مجوز صنعتي بوده و مجموع ظرفيت را به 183.6 ميليون تن مي رسانند .
برآورد مصرف – مصرف سيمان را مي توان متاثر از عواملي چون ميزان طرحهاي عمراني ، وضعيت جاده ها ،جمعيت و پراكندگي جمعيتي ، بلا خيز بودن كشور ، نياز به ساخت و ساز و فرهنگ مصرف دانست . مصرف سيمان كشور در حال حاضر حدود33 ميليون تن و سرانه مصرف آن بر اساس نظرات وزارت مسكن و شهرسازي برابر 480 كيلوگرم مي باشد .
با توجه به متوسط نرخ رشد مصرف طي سالهاي برنامه سوم توسعه بميزان 75/6 درصد و پيش بيني تداوم اين نرخ رشد در طي سالهاي برنامه چهارم و پنجم توسعه ، مصرف كشور بالغ بر 3/61 ميليون تن خواهد شد.

بررسي بازار و لزوم صادرات محصول

باتوجه به جدول عرضه و تقاضا مشاهده مي گردد بابهره برداري از طرحهاي جديد از سال 1386 عرضه سيمان در بازار داخلي بطور محسوسي بيش از تقاضا خواهد گرديده لذا ضرورت نگرش جدي به بازارهاي هدف جهت صادرات را مي طلبد ، رشد فزاينده توليد و مازاد آن در سال 1386 به بعد اگر نتواند به بازارهاي صادراتي راه يابد نگران كننده خواهد بود .

سال 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393
توليد 33 36 40 48 55 65 78 90 95 100
تقاضا 34 36.3 38.8 41.4 44.2 47.2 50.4 53.8 57.4 61.3
مازاد 1- 0.3- 1.2 6.6 10.8 17.8 27.6 36.2 37.6 38.7

بدليل كيفيت مناسب سيمان توليدي در كارخانجات كشور عرضه اين محصول در بازارهاي منطقه بويژه در كشورهاي همسايه طي سالهاي گذشته با استقبال فراواني روبرو بوده است . امّا عدم ثبات مقررات صادراتي تا حدود زيادي موجب خدشه دار شدن بازار هاي هدف گرديده است. لازم است مسئولين محترم وزارت صنايع و معادن در جهت حمايت از تداوم صادرات در يك برنامه بلند مدّت اقدامات لازم را بعمل آورند.
تا قبل از قانون منع صادرات قيمت سيمان ايران بين 75 تا 95 دلار بوده است و در برخي موارد نيز تا 120 دلار بفروش رسيده است . بهترين بازار هاي كشور ما افغانستان ، جمهوري آذربايجان و عراق هستند كه با قانون منع صادرات احتمال واگذاري بازار كشورهاي همسايه به چين و هند دور از انتظار نيست .
طبق آمار چهار ساله گذشته،ميزان صادرات سيمان در سال 80 در حدود 1 ميليون تن به ارزش 21 ميليون دلار بوده ، اين رقم در سالهاي 81 و 82 كاهش قابل ملاحظه اي داشته ولي در سال 83 به علت آزاد شدن صادرات رشد 10 در صدي نسبت به سال ماقبل آن مشاهده مي شود . ميزان صادرات 9 ماهه سال 84 نيز برابر 366 هزار تن به ارزش 20 ميليون دلار است .
اكثر قريب به اتفاق شركت كنندگان در جلسه اعم از نمايندگان واحد هاي سيمان و يا مسئولين ستاد وزارتخانه متفق القول بر اين باورند كه بلحاظ انرژي بر بودن توليد سيمان ، موقعيت جغرافيائي وهمچنين تجارب و تكنولوژي كسب شده در طي نزديك به 80 سال در كشورمان ، توليد و صادرات اين محصول بويژه در محدوده منطقه خاور ميانه داراي مزيت است . تجارت جهاني سيمان بعلت نسبت بالاي وزن به ارزش آن به ميزان 120 ميليون تن و هزينه بالاي حمل و نقل ( حدود 20 دلار به ازاء هر تن )محدود مي گردد كه سهم ايران از تجارت اين محصول 10 ميليون تن تخمين زده مي شود.
با توجه به ميانگين قيمت فروش سيمان در سالهاي اخير در حد 100 دلار به ازاء هر تن ، كشور ما در صورت حفظ سهم خود در بازار ، قادر خواهد بود در آينده اي نه چندان دور نزديك به يك ميليارد دلار درآمد ارزي از محل صادرات سيمان به خارج داشته باشد.
چنين چشم اندازي ايجاب مي كند تا ضمن ارتقاء كيفيت و استاندارد محصول ، در خصوص روان سازي مقررات و همچنين ايجاد پايانه هاي صادراتي برنامه ريزي هاي لازم بعمل آيد .
در حال حاضر پايانه صادراتي سيمان فقط در حد ساليانه يك ميليون تن در بندر امام موجود مي باشد و نياز به افزايش ظرفيت درساير بنادر مهّم صادراتي كشور احساس مي شود.

طرح تولید سیمان

نكات مديريتي:

1-با توجه به امكان بهره برداري از طرحهاي جديد درطي سالهاي 1385 – 1384 پيش بيني مي شود ميزان عرضه و تقاضا در بازار سيمان كشور در سال 1385 به نقطه سربسر برسد .
2-طرحهاي جديد در مناطق ساحلي جنوبي و نقاط مرزي شرق و غرب داراي موقعيت مناسب تري براي صادرات محصول خواهند بود .
3-تاكيد جدّي بر تداوم صادرات سيمان به منظور حفظ جايگاه و مارك و برند توليد ايران در بازارهاي هدف حتي در شرايط كمبود سيمان در داخل كشور و تامين آن از طريق واردات ضروري است .لازم به يادآوري است كه در حال حاضر بنابه دلايل فني و كيفيت محصول ، همچنين شرايط جغرافيائي كشورمان سيمان توليدي ايران در منطقه داراي بيشترين تقاضا نسبت به سيمان توليدي ساير كشورها ميباشد.
4-بازاريابي جهت صادرات سيمان ، مشاركت در بورسهاي محصول در منطقه ، راهيابي به چرخه تجارت جهاني كالا از طريق مذاكره و گسترش روابط تجاري .
5-با توجه به رقابتهاي جهاني ضمن ارتقاء كيفيت و استاندار در مورد روشهاي كاهش قيمت تمام شده نيز بايد بررسي و اقدام شود .
6-از آنجائيكه ظرفيت سازي در اين صنعت بيش از مصرف داخلي و حتي فراتر از پيش بيني سهم بازارهاي صادراتي در سال 1393 صورت گرفته ، لازم است برنامه ريزان صنعت كشور در زمينه كنترل سرمايه گذاريهاي جديد حتي آنهايي كه تا كنون موفق به در يافت مجوز شده اند ولي پيشرفت چنداني نداشته اند اقدامات عاجلي بعمل آورند .