فتیر

طرح تولید فتیر

فتیر ماده ای غذایی است که در مناطق مختلف کشور به طور سنتی تهیه می شود و دارای انواع مختلفی از جملـه کسمه و شیرمال می باشد. معمولا فتیر از آرد، شکر، تخم مرغ، روغن، شیر و سایر مواد دیگری که بسـته بـه روش تولیـد هـر منطقـه بـه آن افزوده میشود، تشکیل شده است و مانند نان آن را در تنور پخت میکنند. فتیر با دارا بودن ارزش غذایی بـالا بـه عنوان پیش غذا و یا میان وعدهای مناسب قابل استفاده است.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت فتیر

طرح توجیهی تولید فتیر: ۱۵۴۱۱۲۵۰

موارد مصرف و کاربرد طرح تولید فتیر

نان و محصولات آردی مهمترین منبع غذایی در تغذیه مردم ایران و تامین کننده قسمت عمده ویتامینهـای گـروه B ، مواد معدنی، پروتئین و انرژی مردم هستند. بیشتر مـواد غـذایی میـان وعـده مصـرفی در ایـران بـا توجـه بـه ماشینی شدن زندگی، عمدتا شامل مواد پرانرژی و چرب و پر نمـک (ماننـد غـذاهای آمـاده و چیـپس و …) شـده است. لیکن با توجه به ذائقه و عادات غذایی مردم با برنامه ریزی مـدون و اصـولی بـرای تغییـر سـاختاری در ایـن مورد می توان با جایگزینی این مواد با خوراکیهای مقوی مانند فتیر، در رشد سلامتی جامعـه گـام برداشـت. قابـل ذکر است که در چند سال اخیر مصرف مواد غذایی تهیه شده از آرد (و بخصوص نان) بـه دلائـل متعـدد از جملـه بالا رفتن هزینه سایر مواد غذایی افزایش قابل ملاحظه ای یافته است . بدیهی است جهـت رفـع نیازهـای اساسـی تغذیه ای مردم بویژه اقشار کم درآمد باید از روشهای بهینه تولید و عرضه استفاده گردد. یکی از ایـن راه هـا تهیـه فتیر می باشد که علاوه بر غنی بودن با پروتئین، املاح و ویتامین ها دارای قیمت مناسب نیـز هسـت. لـذا بایـد از یک سو با ارائه تعریف علمی و شناساندن مواد غذایی با ارزش به مردم و آشنا ساختن افراد جامعه بـا ایـرادات وارد بر فرآورده های مضر، زمینه را برای استفاده بیشتر از محصولات سالم در جامعه فراهم شود و از سوی دیگر تولیـد فتیر به شکل صنعتی و مدرن تغییر کند.

اهمیت تولید فتیر در کشور

اگرچه فتیر به عنوان میان وعده و غذای کمکی استفاده می شود، لیکن با توجه به امکان تامین قسمتی از انـرژی، پروتئین و املاح معدنی مورد نیاز بدن انسان، در صورت غنی شدن با املاح ضروری نظیر روی می توانـد نیازهـای بیشتری را پوشش دهد. اهمیت این مسئله در کشورهای فقیر و در حـال توسـعه نمایـان تـر اسـت. همچنـین بـا استفاده صحیح تر از گندم و آرد و در نتیجه کاهش ضایعات موجب بالا رفتن بهره وری خواهد شد.

تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح تولید فتیر

الک آرد
فر طبقه ای
گرمخانه
یونیت مولد بخار
رول کن خمیر
تقسیم کننده خمیر
میز کار رویه و پایه و …

طرح تولید فتیر

قیمت خط تولید فتیر

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید فتیر ، برابر با ۱۶۵۱.۴۴ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت فتیر

بودجه: بین ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۶۵۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۱۹۶۳ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۴۵۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۱۳ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۸،۲۴۸.۸میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۳.۵/۵ - (۲ امتیاز)