طرح تولید كریستال، بطری و جار شیشه ای

گرایش به سمت تولید شیشه سبک بـه سـبب كـاهش هزینـه هـای تولیـد و افـزایش كیفیـت و تنـوع محصولات و در نتیجه رشد سود آوری چند سالی است كه در تبعیت از مسیر تحولات این صنعت در جهان، در بین تولید كنندگان محصولات شیشه ای در كشور نیز مطرح شده و گرایش بیشتر تولید كنندگان و بـازار به تولید و مصرف ظروف شیشه ای سب; در سالهای آتی قابل پیش بینی است . از طرف دیگر پیشرفت تكنولوژی، موجب فراهم آمدن امكان تولید انبوه و ساخت آسان تر انواع شیشـه گردیده و استقبال بیشتری از این صنعت را باعث شده است. امروزه اساس روشهـای سـاخت شیشـه هـای تخت، ظروف شیشه ای، جام، كریستال و …. حفظ شده ولی با استفاده از تكنولوژی جدید، بهره وری از زمان برای افزایش سرعت تولید و استفاده بهینه از منابع دیگـر از جملـه مـواد اولیـه، انـرژی، نیـروی انسـانی و … افزایش قابل توجهی یافته است .
طرح تولید كریستال، بطری و جار شیشه ای

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح تولید كریستال، بطری و جار شیشه ای

طرح توجیهی تولید انواع بطری و ظروف شیشه ای: 26101510
طرح توجیهی تولید انواع بطری شیشه ای: 26101511
طرح توجیهی تولید ظروف كریستال: 26101544

موارد مصرف و کاربرد طرح تولید كریستال، بطری و جار شیشه ای

بطری و ظروف شیشه ای سبك برای بسته بنـدی انــواع مــواد غــذایی نظیــر مربــا، رب گوجــه فرنگــی، ترشیجات، آبلیمو، سـركه، عرقیـات، عسـل، سـس، مـاء الشعیر و نوشابه و ظروف كریستال برای مصارف خانگی و تزئینی استفاده می شود.

اهمیت طرح تولید كریستال، بطری و جار شیشه ای در کشور

افزایش صادرات غیر نفتی از مهمترین سیاستهای كلان اقتصادی كشور به شمار مـی رود. یكـی از عوامـل تاثیرگذار بر گسترش امكان حضور كالاهای ایرانی در بازارهای خارج از كشور، بسته بندی محصـولات صـادراتی میباشد. در صنایع غذایی كه از توان مندیهای بالقوه كشور برای گسترش صادرات میباشد، اهمیت بسته بندی از دو منظر زیبایی و بهداشتی كه هم چشم نواز باشد و هم حافظ كیفیت مواد خوراكی بـوده و سـلامت مصـرف كنندگان را به مخاطره نیفكند، دو چندان میشود. با توجه به اینكه طرح مورد بررسی بطری و ظروف شیشه ای سبک برای بسته بندی نوشابه و برخی از اقلام مواد خوراكی مثل مربا، كنسرو، خیارشور و زیتون تولید مینماید به طور غیر مستقیم از اجزا و در خدمت برنامه كلان توسـعه صـادرات محصـولات غـذایی خواهـد بـود . از دیگـر مواردی كه میتوان به آن اشاره نمود زیبایی ظـروف شیشـه ای و كریسـتال و هـم چنـین بهداشـتی بـودن ایـن محصولات در مقایسه با محصولات جایگزین مورد استفاده در منازل میباشد

طرح تولید كریستال، بطری و جار شیشه ای

تجهیزات مورد نیاز طرح تولید كریستال، بطری و جار شیشه ای

تجهیزات حمل و نقل ماسه و دولومیت
تجهیزات انتقال و بارگذاری مواد اولیه
تجهیزات انتقال مواد اولیه بسته بندی شده
تجهیزات آماده سازی خرده شیشه
اماده سازی بچ شیشه
ساكش و غبارگیر
سیستم كنترل سیماتیک
سیستم توزیع رسانه ای
تاسیسات برقی و اندازه گیری و …

قیمت خط تولید طرح كریستال، بطری و جار شیشه ای

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید كریستال، بطری و جار شیشه ای ، برابر با 99298 میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت كریستال، بطری و جار شیشه ای

بودجه: بین 4 تا 8 میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: 7000 تن
مساحت زمین مورد نیاز: 25000 مترمربع
میزان اشتغال طرح: 42 نفر
طول دوره ساخت پروژه: 1 سال
سرمایه ثابت: 78038 هزار ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.