طرح تولید مواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی آبزی و غیر آبزی

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی بدست آمده از آنها ، در طول تاریخ قرابت خاصی با انسان داشته اند و آثار دارویی و موارد استفاده آنها بر هیچ کس پوشیده نیست. اگر چه توجه به این داروهادر سالهای گذشته ناچیز بوده ولی خوشبختانه اخیرا مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. داروهـای گیـاهی و گیاهـان دارویـی یکـی از معادن غنی کشور بوده که امکان صادرات آنها نیز وجود دارنـد، زیرا کـه وقتـی بـه ارقـام واردات کشـورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه توجه می شود مشاهده می شود که داروهای گیاهی و گیاهان دارویـی در جهـان بازار بزرگی دارند . ایران از نظر آب وهوا،موقعیت جغرافیایی وزمینه رشد گیاهان دارویـی یکـی از بهتـرین مناطق جهان محسوب می شودو در این میان استان هرمزگان بـه دلیـل برخـورداری از دوره فصـول گرمـا ، جایگاه خاصی را در تولید انواع گیاهان به خود اختصاص داده است .

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح تولید مواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی آبزی و غیر آبزی

طرح توجیهی تولید مواد دارویی و بهداشتی: ۲۴۲۳۱۹۱۰

موارد مصرف و کاربرد مواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی آبزی و غیر آبزی

مواد دارویی که از گیاهان بومی آبزی و غیر آبزی استان تهیه خواهد گردید برای درمان بیمـاری هـای انسـان مورد استفاده قرار میگیرند. در حالت کلی مصرف داروهای گیاهی در موارد زیر می باشد: داروهای مغز واعصاب ، داروهای گوارشی، داروهای زنان و زایمان، داروهای زمستانه.

طرح تولید مواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی آبزی و غیر آبزی

اهمیت تولید مواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی آبزی و غیر آبزی در کشور

در سالهای اخیر رویکردی همه جانبه جهت استفاده از داروهای با منشأء طبیعی و به ویژه گیاهی در بین مردم بوجود آمده است. بطوریکه بخش عمده ای از داروهای عرضه شده در برخی از کشورهای جهان را داروهای با منشأء گیاهی و طبیعی تشکیل می دهند.از طرف دیگـر دارو یکـی از کالاهـای مهـم اسـت کـه در توسـعه سلامتی جامعه نقش بسازایی دارد . بنابراین داروهای تولیدی طرح حاضر را می توان به عنـوان یـک کـالای مهم در صنعت داروئی کشور محسوب کرد .

قیمت خط تولید مواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی آبزی و غیر آبزی

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید مواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی آبزی و غیر آبزی ،برابر با ۲۸۰۰ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت مواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی آبزی و غیر آبزی

بودجه: بین ۴ تا ۸ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه:۲۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۳۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۶۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۳۴ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۲۱۹۳۲ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)