طرح تولید ميخ فولادي

ميخ وسيلهاي است که در صنايع چوبي کارهاي ساختماني بکار ميرود. ميخ يک مفتول فلزي (غالباً آهني) نوک تيزي است که به عنوان محکم کننده بين دو شي بکار ميرود. ميخ ها برحسب موارد استفاده آنها ميتواند از آهن، برنج يا آلومينيوم ساخته شوند. گاهي اوقات برحسب نياز ممکن است سر ميخ وارد شده را کج کنند تا امکان بيرون کشيده شدن آن نباشد. انواع مختلف، اندازه ها وفرم اي متفاوتي از ميخها وجود دارد از جمله ميخ دوسر ميخ آجدار ميخ پيچي ميخ ماشين سر تخت ميخ فيبري ميخ سياه غيره را ميتوان نام برد.

بررسي کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف ميخ فولادي

ميخها به عنوان اتصالات باز شدني در صنايع مختلف به کار ميروند. ميخها در محلهاي مورد استفاده بدون جايگزين بوده زيرا اين نوع محلها (اتصالات) نيازمند بکارگيري اتصالاتي است که قابليت تحمل نيروهاي وارده را داشته باشند.
استحکام مکانيکي استحکام کششي، مقاومت در مقابل بارهاي ضربهاي غيره از جمله خصوصيات بارز ميخ هاي مورد استفاده در اين نوع اتصالات ميباشد لذا ميتوان فت که هيچ نوع ادوات مشابه از جمله پيچ مهره نميتوانند در اين اتصالات جايگزين ميخ شوند.

پيشنهاد محل اجراي طرح تولید ميخ فولادي

با توجه به بازارهاي فروش اين محصولات بازار تامين مواد اوليه، ماشين آلات مورد نياز استان هاي نيازمند به تاسيس اين واحدها، استانهاي خوزستان، خراسان جنوبي، خراسان شمالي فارس جهت اجراي اين طرح پيشنهاد ميگردند.

 

 

کد آیسیک مرتبط با صنعت توليد ميخ فولادي

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطه شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع میخ فولادی                2899512303

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید ميخ فولادي

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع میخ فولادی                  73170000

فرآيند توليد ميخ فولادي

فرآيند توليد ميخ فولادي به روش مكانيزه به شرح زير ميباشد.
كشش
دستگاه ميخ ساز
پرداخت
بسته بندي
لازم بذكر است كه ميزان توليد ميخ بستگي به نوع ماشين آلات و تكنولوژي توليد دارد ولي مراحل توليد در تمامي آنها يكسان و بشرح ذيل ميباشد:
مفتول به ميزان لازم به داخل دستگاه كشيده شده به منظور صاف شدن از لابه لاي پنج قرقره عبور مينمايد. با توجه به قدرت كشش دستگاه امكان استفاده از تبديل هاي بزرگ نيز وجود دارد.
جهت زدودن زنگ از مفتول فلزي برس كاري ميشود.
فك هاي دستگاه مفتول را مفتول را محكم نگه داشته سرميخ توسط چكش شكل داده ميشود.
فكهاي دستگاه باز شده مفتول (كه سر آن شكل داده شده) به ميزان لازم به اندازه طول ميخ مجددا به داخل دستگاه كشيده ميشود.
مجددا فك اي دستگاه بسته شده دو تيغه كه در جهت مخالف حركت ميكنند ميخ را بريده در همان حال سر هرمي شكل آن را فرم ميدهند.
ميخ آماده به داخل كانال تحويل پرتاب شده عمليات فوق تكرار ميگردد.
پرداخت ميخ مفتول انجام ميگيرد.
اعمال عمليات حرارتي جهت رسيدن به سختي مورد نظر
كنترل كالا، شمارش آن ، سپس بسته بندي

وضعیت واحد های فعال توليد ميخ فولادي

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای توليد ميخ فولادي در کشور به تفکیک استان آمده است .

 

وضعیت واردات و صادرات ميخ فولادي

نمودار واردات و صادرات ميخ فولادي در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

 

بررسي اهميت استراتژيکي ميخ فولادي در دنياي امروز

در متون اقتصادي كالا نهايي كالايي است كه مصرف كنندگان بدون هيچگونه تغيير در شكل ماهيت آن بتوانند آن را مصرف كنند. به عبارت ديگر بر اساس جدول داده و بستانده، تقاضا براي يك كالا به صورت تقاضاي واسطه اي نهايي است. تقاضاي واسطه اي آن بخش از تقاضا براي كالا است كه به منظور ساخت كالا ديگر صورت ميگيرد.
تقاضاي نهايي آن بخش از تقاضا است كه از سوي مصرفكنندگان براي مصرف يك كالا انجام ميشود. انواع ميخ، ميخ پرچ وگيره نمونهاي از اين كالاها بهشمار ميآيند كه به عنوان كالا واسطهاي در ساخت كالاهاي ديگر مورد استفاده قرار ميگيرند. در مجموع ملاحظه ميگردد که قطعه فوق به عنوان يكي از زيرساختهاي صنعت کشور توانند به شمار آمده بنابراين از درجه اهميت بالاي نيز برخوردار باشند.

کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده ميخ فولادي

محصول مورد مطالعه در صنايع مختلف كاربرد دارد بعنوان يك كالاي واسطه اي ميباشد. از اينرو ميتوان گفت که توليد و مصرف آنها در بسياري از کشورهاي جهان عموميت دارد. ليکن در کشورهاي صنعتي توليد و مصرف آن از حجم بالايي به نسبت ساير کشورهاي جهان برخوردار ميباشد. كشور چين از بزرگترين توليدكنند اين كالا ميباشد كه بخش عمدهاي از واردات اين كالا به كشور از طريق اين كشور تامين ميشود.
كشورهاي ايتاليا، آلمان، چين، كره، تركيه سوئد سوئيس كشورهاي عمده توليد كننده اين محصول ميباشند و با توجه به موارد مصرف اين محصول اكثر كشورهاي جهان مصرف كننده اين محصول ميباشند.

جمع بندي و نتيجه گيري مطالعات بازار تولید ميخ فولادي

در جهت مواجه نشدن بازار اين محصول با كسري آن طي سالهاي آتي بايستي تا درحدود  ٢٥ درصد از عرضه اين كالا از طريق واردات صورت گيرد كه اين ميزان واردات از رقم بالايي برخوردار ميباشد. با توجه به رتبه كشور در توليد فولاد كه عمده ماده اوليه اين طرح مي باشد با در نظر گرفتن منشا خوبي كه اين فلز در كشور دارد ميتوان درصدد برآمد تا با ايجاد واحدهاي جديد توليدكننده اين محصول در سالهاي آتي توليد ميخ فولادي را در كشور افزايش داد و كشور را از واردات اين محصول بي نیاز كرد.

البته بايستي مجددا اعلام نمود نتيجه گيري فوق الذكر براساس آمار جواز تاسيس پروانه بهره برداري صادره از سوي وزارت صنايع معادن مي باشد. طبق توضيحات قبلي تجربه كارشناسان امر معمولا آمارهاي مذكور با چالشهايي مواجه است كه خواننده محترم در تصميمگيري خود ميبايستي به اين نكته توجه ويژه داشته باشد.

بررسي بازار تولید ميخ فولادي

بايد خاطر نشان نمود كه در خصوص گزارش ارائه شده بايد به اين نكته توجه لازم را مبذول داشت كه واحدهاي توليد اين كالا در كشور بايستي انعطاف لازم جهت توليد انواع ميخ فولادي را داشته باشند تا با توجه به حضور صاحبان بزرگ اين صنعت در كشور بتوانند امكان حيات جذب بازار را داشته باشند سپس در جهت سرمايه گذاري در اين بخش اقدام نمايد.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید ميخ فولادي

ظرفیت تولید سالیانه : 1500 تن درسال
نرخ برابری دلار : 16000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 2000 مترمربع
زیربنای کل : 765 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 29 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 2.3 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 660 میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : 38 درصد

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.