طرح تولید پلاسماترون

طرح تولید پلاسماترون

محصولات تولیدی : تولید دستگاههای بهینه ساز برای مصرف سوخت خودروها

میزان سرمایه مورد نیاز جهت احداث واحد تولید پلاسماترون

بودجه: بیش از 40 میلیارد
نام محصولات و ظرفیت تولید سالیانه: 60000 دستگاه
قیمت ماشين آلات و تجهيزات :11 میلیارد تومان
سرمایه ثابت طرح : 17 میلیارد تومان
سرمایه در گردش طرح: 32 میلیارد تومان
نرخ برابری دلار: 120000 ریال
نرخ بازگشت داخلي: 22.5 درصد
دوره بازگشت سرمايه: 4.4 سال از ابتدای دوره بهره برداری