طرح تولید شاتون(دسته پیستون)

طرح تولید شاتون(دسته پیستون)

شاتون قطعه ای است که پیستون را به میل لنگ متصل میکند. این قطعه تا حد امکان سبک ساخته میشود.
ولی در عین حال به اندازه لازم سخت و محکم میباشد. برای تأمین شرایط فوق معمولاً شاتون را از جنس فولاد می سازند این استحکام برای شاتون ضروری است. چراکه میبایست ضربات ناشی از احتراق را تحمل کند. شاتون دارای دو سر و یک ساقه می باشد.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید شاتون(دسته پیستون)

ظرفیت تولید : ۴۵۰۰ تن
مساحت زمین: ۲۰۰۰۰ متر مربع
ابعاد اقتصادی طرح تولید شاتون(دسته پیستون)
قیمت ماشین الات و تجهیزات تولید شاتون(دسته پیستون): ۱۱۵۰۰۰ میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاری ثابت : ۱۴۰۰۰۰ میلیون ریال
تعداد اشتغال: ۱۲۰ نفر

۵/۵ - (۱ امتیاز)