پلوس

طرح تولید پلوس خودرو

محصول مورد نظر طرح حاضر، تولید پلوس خودرو مـیباشـد. پلـوس جزئـی از مکـانیزم انتقـال قـدرت خودرو محسوب شده و عنوان کامل آن در صنعت خودروسازی «سیـستم پلـوس دیفرانـسیل جلـو خـودرو» است این مجموعه در خودروهایی که در آنها مکانیزم انتقال قدرت از موتور به چرخهای جلو انجـام مـیشـود، کاربرد دارد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت پلوس خودرو

طرح توجیهی تولید سیـستم پلـوس دیفرانـسیل جلو خودرو: ۳۴۳۰۱۲۵۲

موارد مصرف و کاربرد پلوس خودرو

محصول تولیدی طرح ، سیستم پلوس خودرو است و لذا کاملا واضح است که مورد مصرف و کاربرد این قطعات در خودرو سازی است و براحتی می توان گفت که هر خودرو بدون استثناء از این قطعـات اسـتفاده می کنند ، لیکن مشخصات فنی آنها به نسبت نوع خودرو متفاوت است .

اهمیت تولید پلوس خودرو در کشور

قطعه سازی یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار میآید. این قطعات خود به عنوان کـالای واسطهای در تولید انواع خودرو یا بازار خدمات پس از فروش آن مورد استفاده دارند. از اینرو توسعه صـنعت قطعه سازی به مفهوم توسعه صنعت خودروسازی کشور است و لذا مجموعه قطعه سازی را میتوان به عنوان یکی از محورهای توسعه کشورها تلقی کرد. در حال حاضر واحدهای صنعتی مـشابه متعـددی در کـشورمان مشغول قطعه سازی برای خودرو میباشند. بنابراین در مجموع ملاحظه میگردد که قطعات تولیدی طـرح بـه عنوان زیرساخت های صنعت کشور به شمار می آیند و از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشند.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید پلوس خودرو

کوره الکتریکی برای نرمالایزینگ و تمپرینگ
ماشین فرز مخصوص
ماشین مته چند محوره
دستگاه اینداکشن برای سختکاری سطحی
ماشین تراش یونیورسال
ماشین سنگ مخصوص و …

قیمت خط تولید پلوس خودرو

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید پلوس خودرو، برابر با ۱۸۴۰ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت پلوس خودرو

بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
مساحت زمین مورد نیاز: ۳۰۰۰۰ دستگاه
مساحت زمین: ۱۵۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۲۷ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۵۰۲۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۱۴۷۲۶ میلیون ریال
سرمایه کل: ۲۹۷۴۶ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)