طرح تولید پلی وینیل بوتیرال

پلی وینیل بوتیرال به لحاظ شیمیایی زیر گروه اصلاح شده از پلی وینیل استات ها می باشد. استال خود محصول واکنش الکل با آلدهید است. توضیحا ً اینکه در صورت ترکیب یک الکل با یک کربونیل از گروه کتون ها، محصول واکنش کتال نامیده می شود.
استال ها ترکیباتی هستند مقاوم در بازها ولی غیر مقاوم در محیط های اسیدی. استال در محیط اسیدی هیدرولیز می شود(تجزیه استال). از این ویژگی استال به هنگام سخت شدن پلی وینیل بوتیرال استفاده می شود. در صورتیکه در واکنش بین الکل و آلدهید، از یک پلی (وینیل) الکل و بوتانال (بوتیل آلدهید) استفاده شود، محصول واکنش ها پلی وینیل بوتیرال خواهد بود.در صورت استفاده از فرم آلدهید به جای بوتانال، محصولی بنام پلی وینیل فرمال در اختیار خواهیم دشت که در گذشته نسبتا ً پرکاربرد ولی امروزه تقریبا ً فراموش شده است.
سنتز پلی وینیل بوتیرال مراحل متعددی را طی می کند، از جمله اینکه به عنوان ماده اولیه برای ساخت آن پلی وینیل الکل مورد نیاز است که این ترکیب خود از طریق پلیمریزاسیون وینیل الکل حاصل گردد، که نا ممکن است و لذا از یک مسیر پیچیده تر و از طریق وینیل استات به دست می آید که از ذکر جزئیات آن صرف نظر می کنیم و به طور خلاصه توضیح داده می شود. در گام اول وینیل استات به پلی وینیل استات تبدیل می گردد. در گام دوم از پلی وینیل استات پلی وینیل الکل و در گام سوم از ترکیب آن، پلی وینیل الکل با بوتیرال، پلی وینیل بوتیرال حاصل می شود. قابل ذکر است در پروسه سنتز پلی وینیل بوتیرال، یک محصول صد در صدی حاصل واکنش ها نبوده، بلکه محصولی بدست ما آید که بخش هایی از الکل و استال در آن وجود دارد و در جای خود مورد استفاده قرار می گیرد.انواع تجاری مهم پلی وینیل بوتیرال از شرکتهای واکر: Piolofom و کرارری : Mowital می باشند.

ویژگی های پلی وینیل بوتیرال

میزان (درصدی) بوتیرال، استال و هیدروکسیل و همچنین درجه پلیمریزاسیون عوامل تعیین کننده در ویژگی های متفاوت در انواع پلی وینیل بوتیرال است. این میزان گروه های فونکسیونل در ساختار به صورت هدف دار توسط سازنده بالانس می گردد و از این طریق محصولاتی با ویژگی های مورد نیاز و دلخواه حاصل میشود.

کاربردها

همانگونه که ذکر شد می توان از پلی وینیل بوتیرال به تنهایی و یا با کمک رزین های شریک هم در شرایط محیط و هم دمای بالا (کوره ای) استفاده کرد.رنگ های کوره ای متشکل از پلی وینیل بوتیرال با رزین ملامین یا فنولیک از نوع رزول دارای ویژگی های خوب تا بسیار خوب از جمله چسبندگی، انعطاف پذیری، مقاومت های مکانیکی، شیمیائی و مقاومت در مقابل استریلیزاسیون با اشعه (رنگ های کن کوتینگ) بوده و بسیار مورد توجه می باشند.

نقش گروه هیدروکسیل

این گروه دارای نقش تعیین کننده ای در قابلیت جذب آب و بسیاری از ویژگی های پلی وینیل بوتیرال دارد. از جمله اینکه قابلیت انحلال پلی وینیل بوتیرال در حلال های مختلف به مقدار قابل توجه ای از وجود بخش هیدروکسی در ساختار، تبعیت می کند. الکل ها به طور معمول از بهترین حلال ها برای پلی وینیل بئتیرال است. حال در صورت کاهش مقدار هیدروکسیل به کمتر از 18%، پلی وینیل بوتیرال در استرها نیز خوب حل می شود.با کاهش بیشتر گروه (OH) به کمتر از 15%، می توان آن را در حلال های آروماتیک نیز حل کرد.سازگاری با دیگر رزین ها نیز تابعی است از میزان (OH) در ساختار.

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید پلی وینیل بوتیرال

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک رزین پلی وینیل بوتیرال : 2413412546

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید پلی وینیل بوتیرال

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی رزین پلی وینیل بوتیرال : 39059920

فرایند تولید فیلم پلی وینیل بوتیرال

دو مسیر یا دو روش برای استفاده از پلی وینیل بوتیرال به عنوان فیلم ساز وجود دارد. در روش اول که (PVB) به تنهایی مورد استفاده قرار میگیرد، پروسه معمولا ً به کمک کاتالیزات های اسیدی، در بیشتر مواقع فسفریک اسید انجام می شود، در این فرایند بخش بوتیرال از ساختار تجزیه و برهرواحد بوتیرال 2گروه هیدروکسیل (OH) ایجاد می شود قابل توجه اینکه چسبندگی بسیار خوب پلی وینیل بوتیرال روی زیرآیندهای فلزی مختلف نیز از وجوه همین گروه های هیدروکسیل ناشی می گردد. فیلم حاصل از این روش دارای ویژگی های خوب، ولی نه بسیار خوب است.حال در صورتی که نیاز به ویژگی های بسیار بهتر باشد، می بایست با استفاده از گروههای هیدرکسیل موجود ، از رزین های شریک یا مکمل نیز استفاده گردد.
یکی از این رزین ها رزین فنولیک از نوع رزول می باشد که قادر است با پلی وینیل بوتیرال در دمای بالا و یا با استفاده همزمان از کاتالیزاتورهای اسیدی مانند فسفریک اسید، فیلم های دورومری (ترموست) بسیار خوبی تشکیل دهد، با چسبندگی بسیار خوب و با مقاومت های شیمیایی بالا. بجای رزین فنولیک می توان از رزین های آمینی مانن ملامین فرم آلدهید استفاده کرد و یا به طور کلی از هر رزینی که برای سخت شدن نیاز به گروههای هیدروکسیل از رزین های دیگر(پلی وینیل بوتیرال) دارد.

واش پلیمر

آلومینیم یک فلز با کاربردهای فراوان از حدود 130سال پیش تاکنون است. این فلز مسلما ً نقاط قوتی داشته و دارد که این گونه مورد استفاده بوده است. در کنار این نقاط قوت آلومینیم نقاط ضعفی نیز دارد، از جمله در آنچه که به چسبندگی انواع رنگها روی آن مربوط می شود. این نقطه ضعف فلزات غیرآهنی دیگر مانند روی (گالوانیزه) را نیز شامل می شود. برای عبور از این مشکل سالهای سال است که پلی وینیل بوتیرال به عنوان مشکل گشا عمل کرده است. واش پرایمر، یک لایه چسبنده و آماده کننده برای لایه های (رنگ آمیزی) بعدی در ضخامت های معمولا ً کم در حدود 10 تا 15 میکرون اعمال می شود. قابل توجه اینکه در صورتی که حفاظت از خوردگی مدنظر باشد، اعمال لایه مناسب حاوی زینک کرومات و یا زینک فسفات الزامی خواهد بود. در خاتمه این مبحث بد نیست اشاره ای هم به ریشه لغوی اصطلاح واش پرایمر (Washprimer) شود که از روش اعمال آن به عنوان یک آستری گرفته شده است که با استفاده از یک تکه پارچه به رنگ آغشته شده صورت میگرفته است.

وضعیت واحد های فعال تولید پلی وینیل بوتیرال

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید پلی وینیل بوتیرال در کشور به تفکیک استان آمده است .

جدول واحد های فعال تولید پلی وینیل بوتیرال

در جدول زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید پلی وینیل بوتیرال در کشور به تفکیک استان آمده است .

وضعیت واردات و صادرات پلی وینیل بوتیرال

نمودار واردات و صادرات پلی وینیل بوتیرال در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

پیش بینی وضعیت سرمایه گذاری طرح تولید پلی وینیل بوتیرال

ظرفیت تولید سالیانه : 6000 تن
نرخ برابری دلار : 24000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 25000 مترمربع
زیربنای کل : 3500 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 75 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 120 میلیارد تومان (بدون احتساب هزینه زمین)
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 95 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی در سال مبنا : 27 درصد

درخواست تهيه طرح توجيهی

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.

درخواست خدمات مشاوره سرمايه گذاری

براي تحقق يک ايده به کسب وکار موفق بايد آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجيه اقتصادی، شرايط سرمايه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زيرساخت های فنی و فرآيند های توليد مورد مطالعه قرار گيرد.
در صورت تمايل به دريافت خدمات (مطالعه فرصت سرمايه گذاری، تحقيقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سيستم سازی کسب و کار) می توانيد پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکميل نمايئد و يا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائيد. کارشناسان گروه ايطرح آمادگی دارند پيشنهادهايی شامل شرح خدمات متناسب با نياز کسب و کار شما را تنظيم نموده و با قيمت رقابتی جهت تصميم‌گيری در اختيار تيم‌های راه انداز، استارتاپ‌ها و مديران کسب و کارها قرار دهند.

 

 


درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد: