طرح تولید کنسرو ماهی و پودر ماهی غیرخوراکی

ماهی و آبزیان دریایی با داشتن خواص تغذیه ای بسیار خوب میتوانند قسمت اعظم نیازمندی های تغذیه ای ما را تامین کنند. علاوهبر آن، به علت داشتن ترکیبات خاصی که در چربی بدن آنها وجود دارد در پیشگیری از بسیاری امراض و کنترل و درمان بیماریهای مختلف نقش مهمی به عهده دارند. با توجه به مزایای چشمگیر ماهی و تاثیر آن بر سلامتی باید فرهنگ مصرف ماهی در گسترش یابد و با حذف و کاهش نارسائیهایی که در مسیر دسترسی خانوارها به این ماده غذایی مهم وجود دارد، برای آن جای مناسبی در سبد غذایی خانوار ایرانی باز کنیم.

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح تولید کنسرو ماهی و پودر ماهی غیرخوراکی

طرح توجیهی تولید کنسرو انواع ماهی: ۱۵۱۲۱۱۱۳
طرح توجیهی تولید کنسرو میگو: ۱۵۱۲۱۱۳۱
طرح توجیهی تولید پودر ماهی(غیر خوراکی): ۱۵۱۲۱۶۱۲

موارد مصرف و کاربرد طرح تولید کنسرو ماهی و پودر ماهی غیرخوراکی

عمل آوری، فرآیند تبدیل کالای خام ماهی به فر آورده مورد تغذیه مستقیم یا غیر مستقیم متناسب با ذائقه، سـلیقه، صرفه اقتصادی و شرایط اقلیمی می باشد که طی فر آیندهای مختلف از آبزیان بعنوان تغذیه اسـتفاده مـیگـردد . مهمترین فرآورده های تولیدی از محصولات شیلاتی و آبزیان کنسرو است . اساساً از زمـانی کـه تعـادل بـین تولیـد و مصرف با افزایش جمعیت ازمیان رفت موضوع تهیه غذا جهت تغذیه انسان بزرگترین مسئله روز بشمار میرود. حال حاضر نیز که تکنولوژی و صنعت های پیشرفتزیادی نموده است شاهد فقدان تغذیه کافی برای ادامه حیـات و حداقل تغذیه لازم برای میلیونها نفر میباشیم.

اهمیت طرح کنسرو ماهی و پودر ماهی غیرخوراکی در کشور

از آنجا که کره زمین را آب فرا گرفته و تنوع تولیدات شیلاتی و آبزیان و پروتئین حاصل از آن، همراه با فوائد عدم تخریب و ویرانی زمین بسیار حائز اهمیت است، جهان نگاه ویژهای به شـیلات دارد . کـشتیهـای بـزرگ و مجهز به تکنولوژی روز صید صنعتی، کـشتی هـای مجهـز بـه کارخانـه صـنایع غـذایی و فـرآوری و بـسته بنـدی و سردخانهدار،های تونل انجماد، مزارع بزرگ پرورش انواع ماهیان سردآبی و گرمابی، ماهی خاویار، میگـو، لابـستر و … هم حکایت از این دارد که شیلات جایگاه ویژه ای در زندگی بشر دارد. از اهمیت شیلات و صنایع شیلاتی همان بـس که کشور مجارستان با وجود عدم دسترسی به آبهای آزاد و دریا قطـب بـزرگ صـنعت شـیلات و علـوم شـیلاتی در جهان به شمار میرود.

تجهیزات مورد نیاز طرح کنسرو ماهی و پودر ماهی غیرخوراکی

اتوکلاو عمودی
میز کار با نوار نقاله
ماشین شستشوی قوطی خالی
اره برقی
ماشین شستشوی قوطی پر
دیگ پخت افقی
وان متحرک
بخش گرفتن خون ماهی
ماشین قوطی پر کن
ماشین روغن ریز
ماشین تاریخ زن و …

قیمت خط تولید طرح کنسرو ماهی و پودر ماهی غیرخوراکی

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید کنسرو ماهی و پودر ماهی غیرخوراکی ، برابر با ۵۲۳۶ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد کنسرو ماهی و پودر ماهی غیرخوراکی

بودجه: بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۲۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۶۰۰۰ مترمربع
سالن تولید: ۷۵۰ متر مربع
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۲۳۱۰۰ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)