طرح تولید کپسول زعفران (1)

طرح تولید کپسول زعفران

زعفران از خانواده زنبقیان گیاهی علفی، چند ساله، بدون ساقه و پیازدار است. پیاز زعفران از نوع توپر و تقریبا کروی شکل با قطر ۳ تا ۵ سانتی متر و پوششی قهوه ای رنگ می باشد در که زیر خاک قرار می گیرد. هر پیاز ۶تا ۹ برگ باریک، نظیر برگ علفهای چمنی تولید می نماید. ریشه های زعفران ازنوع افشان هستند که از قــاعده پیازها و از روی دایــره محیطی آن می رویند. گل زعفران اولین اندامی است که در اوایل پاییز ظاهر می شود. در سال اول کشت، به علت ضعف پیازها و عدم استقرار کامل آنها در خاک و کشت عمقی، جوانه های گل توان کافی برای رویش ندارند و حتی برگها در سال اول دیرتر از معمول ظاهر می شوند. پوشش گل از سه کاسبرگ و سه گلبرگ همرنگ بنفش تشکیل می شود، به طوریکه تشخیص کاسبرگها از گلبرگها مشکل می باشد. تعداد پرچم ها سه و طول میله پرچم دو برابر بساک است. بساک زعفران زرد رنگ می باشد. مادگی در مرکز گل قرار گرفته و دارای یک تخمدان است و از قسمت تخمدان خامه باریکی خارج می گردد. خامه طویل و کشیده بوده به رنگ زردکمرنگ است که به یک کلاله شفاف قرمز نارنجی سه شاخه ای به طول ۲-۳ سانتی متر ختم می .شود سه کلاله همراه باخامه پس ازخشک کردن،زعفران تجارتی راتشکیل می دهند. تکثیر زعفران از طریق ایجاد پیازچه های جدید که از پیاز مادر تولیــد می شود صورت می گیرد. پیاز زعفران در ماههای تابستان به صورت غیرفعال و راکد در زمین باقی می ماند و رشد دوباره خود را در حدود پایان تابستان شروع مینماید . در ایران معمولاً زعفران تولیدی به چند شکل تقسیم بندی می شود. یکی از اصطلاحاتی که از دیرباز در این زمینه مورد استفاده قرار می گرفته زعفران دخترپیچ است. این نوع زعفران شامل قسمت کلاله و خامه، ( قسمت سرخ و قسمت سفید زردرنگ زعفران) می باشد که در فارسی به آن زعفران دستهای نیز گفته میشود، و در خارج از کشور آن را به عنوان زعفران Bunch) دسته ای) یا Red & White)سرخ و سفید) می شناسند. در واقع قسمت قرمز دراین نوع زعفران باید بین ۷۰ تا ۷۵% باشد و قسمت ریشه یا کنج آن حدود -۲۵ تا ۳۰ %است.

کاربرد کپسول زعفران

– دارای بوی قوی و طعم تلخ است .
– خون ساز است و گردش خون را آسان می کند .
– باعث تحریک اعصاب می شود.
– مصرف زعفران خونریزیهای بعداززایمان راازبین می برد.
– کبد را تصفیه و قوی می سازد.
– سرفه را رفع و اثر مفید روی درمان برونشیت دارد.
– کلیه و مثانه را پاک می کند .
– خوردن چای زعفران باعث هضم غذا می شود .
– آرام بخش و خواب آور است.
– گاز معده را برطرف می کند .

اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

زعفران به جهت طعم ، بو و رنگ زرد خاصی که دارد به وفور در غذاها و به ویژه همراه با بـرنج ، صـنایع شرینی سازی ، داروسازی و صنایع دیگر به مصرف می رسد . براساس تحقیقات انجام شده؛ زعفـران خـواص ضد سرطانی داشته و به عنوان یکی از مفیدترین داروهای ضد تومور و جمع کننده رادیکالهـای آزاد عمـل دکن می . زعفران مادهای شادی بخش، آرام کننـده، تقویـت کننـده حافظـه، افـزایش دهنـده تمرکـز و ضـد افسردگی است. همچنین زعفران در درمان آلزایمر، پارکینسون، کم خوابی، سرفه و آسم بسیار کمک کننده میباشد. زعفران به عنوان مسکن به ویژه در درمان دردهای لثه نیز تاثیرگذار است و به هضم طبیعی غذا و تقویت معده کمک میکند و اگر به صورت استعمال خارجی مصرف شود در درمان کوفتگی و رماتیـسم بـسیار اثـر گذار است . نتایج تحقیقی با عنوان اثرات ضد افسردگی زعفران و مواد موثره آن بر روی موش نشان می دهد که این گیاه دارای اثرات ضد افسردگی است . با توجه به اینکه افسردگی یکی از بیماری های شایع در ایـران بویژه در بین زنان می باشد استفاده از زعفران در غذا و نوشیدن حداقل یک فنجان چای زعفران برای تمدد اعصاب به مردم توصیه می شود.

طرح تولید کپسول زعفران (2)

قیمت تولید داخلی و جهانی کپسول زعفران

-۱ قیمت مواد اولیه مصرفی که یکی از مهمترین هزینه های متغیر تولید می باشد و نقش عمده ای را در تعیین قیمت تمام شده محصول دارد.
۲ -منطقه جغرافیایی احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسی به منـابع تـامین مـواد اولیـه و کانونهـای مصرف محصول، هزینه های مربوطه را تحت تاثیر قرار میدهد.
۳ -نوع تکنولوژی مورد استفاده از طریق تاثیر بر سرمایه گـ ذاری، کیفیـت محـصول تولیـد شـده و میـزان ضایعات و … بر قیمت فروش محصول موثر است.
۴ –هزینه های نیروی انسانی مورد نیاز تاثیر مستقیم بر هزینههای متغیر تولید و قیمت تمام شده محصول دارد.
۵ -ظرفیت تولید واحد بر روی قیمت فروش محصول موثر است. به این ترتیب که افزایش ظرفیت تولید از طریق سرشکن نمودن هزینه های سربار باعث کاهش قیمت تمام شده محصول میگردد بـا . توجـه بـه نکات مذکور، قیمت فروش محصول تولید شده علاوه بر اینکه باید هزینه های تولیـد را تـامین نمایـد، باید در حدی باشد که بتوان سهمی از بازار را بدست آورد . همچنین در صورتی که صـادرات محـصول تولیدی نیز مد نظر باشد، قیمت گذاری باید به نحوی باشـد کـه رقابـت بـا تولیـد کننـدگان خـارجی امکانپذیر باشد. در حال حاضر با توجه به جستجوهای انجام شده، قیمت متوسط عمده فروشـی یـک کیلـوگرم زعفـران بین ۵,۱۵ الی ۱۸ میلیون ریال می باشد . همچنین عمده فروشی یک کیلوگرم زعفـ ران بـسته بنـدی شـده و آماده برای خرده فروشی بین ۱۷ الی ۲۰میلیون ریال است . قیمت خرید زعفران ایران در کـشورهای اسـپانیا، امارات متحده عربی، عربستان و سوئد بین ۵۰۰ الی ۷۰۰دلار به ازای هر یـک کیلـوگرم زعفـران فـرآوری و بستهبندی نشده است . این در حالی است با فرآوری و بس تهبندی مناسـب و مطـابق اسـتانداردهای جهـانی، قیمت آن ۲ تا ۳ برابر افزایش می یابد.

کشورهای عمده تولید کننده کپسول زعفران

ایران ، اسپانیا ، هندوستان، کشمیر، ترکیه، ایتالیا، مراکش، یونان
سالیانه نزدیک به ۲۵۰ تن زعفران در کل جهان تولید می شود که از این مقدار بیش از ۲۰۰ تن آن متعلق به ایران می باشد. این در حالی است که ایران با تولید ۹۰ درصد زعفران جهان ، مقام اول را از نظر کمیت و کیفیت به خود اختصاص داده است . نمودار زیر نشان دهنده مقدار تولید زعفران در مناطق مختلف جهان می باشد. کشور یونان با تولید سالیانه ۷/۵ تن ، مراکش ۲/۳ تن ، کشمیر ۲/۳ تن ، اسپانیا حدود ۱ تن و ایتالیا ۰/۱ تن پس از ایران به ترتیب مقامهای دوم تا ششم تولید زعفران جهان را دارند.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید کپسول زعفران

۱. زعفران (کشاورزی) : ۰۱۱۳۴۱۲۳۵۳
۲. قرص زعفران : ۱۵۴۹۴۱۲۳۸۶

طرح تولید کپسول زعفران (5)

بررسی بازار زعفران

تولید زعفران در ایران در سال‌های مختلف بسته به وضعیت کشاورزی، آب و هوایی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن در سال است که بیش از ۵۰ درصد این رقم به صورت فله به کشورهای اسپانیا و امارات صادر می‌شود. زعفران صادر شده به این ۲ کشور پس از بسته بندی در قالب‌های کوچک و متنوع به دیگر نقاط دنیا صادر می‌شود، با بررسی آمار صادرات زعفران به خارج از کشور، درمی‌یابیم که تنها ۵ درصد از کل زعفران صادراتی ایران به بسته بندی‌های زیر ۱۰ گرم ویژه مصرف کنندگان نهایی و مراکز خرده فروشی اختصاص دارد و ۹۵ درصد در بسته‌های بالای ۱۰ گرم و عمدتاً نیم و یک کیلو صادر می‌شود.

وضعیت واحد های فعال تولید کپسول زعفران

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده کپسول زعفران در کشور به تفکیک استان آمده است .

طرح-تولید-کپسول-زعفران-(7)

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)