غلات

طرح تولید کیک غلات حجیم شده

غلات در واقع گونه ای از خانواده گندمیان (گرامینه ها) هستند که گیاهان علفی تک لپه ای بوده و دانه های ریز آنها، مصرف خوراکی دارد. غلات گیاهانی یک ساله هستند، یعنی چرخه ی زنـدگی خـود را در یک فصل زراعی به پایان می رسانند . گونه های سردسیری غلات (گندم، جو و چاودار) در فصل پاییز و اوایل بهار کشت شـده و در اواسـط تـا اواخر تابستان هم برداشت می شوند. گونه های گرمسیری غلات (برنج، ذرت، ذرت خوشه ای و ارزن) نیز با توجه به شرایط آب و هوایی در اواخر بهار یا اوایل تابستان کشت شده و اواخر تابستان یـا اوایـل پـاییز هم برداشت می شوند .

موارد مصرف و کاربرد کیک غلات حجیم شده

با توجه به اینکه در این پروسه تقریبا هیچ گونه تغییری در ذات مواد اولیه صورت نمـی پـذیرد و ۹۰ % این محصول همان غلات اولیه می باشد لذا خواص و مصارف این محصولات همان خـواص غـلات مـورد مصرف می باشد.

اهمیت تولید کیک غلات حجیم شده در کشور

میزان تولید جهانی غلات و حبوبات در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۲/۲۱۲۵ میلیـون تـن خواهـد رسـید کـه نسبت به سال ۲۰۰۶ از رشد ۲/۶ درصدی برخوردار بوده است. میزان تولید غلات در آمریکـا و آمریکـای جنوبی امسال بیش از ۹ درصد افزایش خواهد داشـت. علـیرغـم افـزایش چـشمگیر تولیـد غـلات طـی سالهای اخیر بازار جهانی غلات هنوز با کمبود عرضه روبه رو است.

طرح تولید کیک غلات حجیم شده

قیمت خط تولید کیک غلات حجیم شده

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید کیک غلات حجیم شده، برابر با ۱۳۶۵۰۰۰۰ هزار ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت کیک غلات حجیم شده

بودجه: بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۵۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۴۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۱۵۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۲۴ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۳۹۶۲۲۰۰۰ هزار ریال
سرمایه در گردش: ۴۰۸۷۴۹۰ هزار ریال
سرمایه کل :۴۱۰۰۹۴۹۰ هزار ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)