فریز

طرح درجه بندی، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez

محصول مورد مطالعه طرح حاضر، درجه بندی، بسته بندی و خشک کـردن گـل و گیـاه بـه روش Dry Freez می باشد. این محصولات بعنوان یک کالای واسـطه ای در تولیـد محـصولات دیگـر ماننـد داروئی ، غذایی و آرایشی مورد استفاده دارند . شر از دیر باز به خواص داروئی و غذائی گیاهان مختلف پی برده است و روی همین امر از آنها در تولید انواع داروها و مواد غذائی استفاده می کرده است . خاصیت نرم کنندگی ، تقویت سلول ها و بافـت های بدن ، جوان سازی ، شاداب سـازی و …. گـل و گیـاه سـبب شـده اسـت کـه ایـن محـصولات در فرمولاسیون ساخت بسیاری از مواد آرایشی و بهداشتی نیز مورد استفاده قرار گیرد و امروزه محـصولات بسیار متنوعی از مواد آرایشی ،شامپوها ، لوسینرها ، صابون ها و غیره مورد استفاده دارد و حتـی حـضور این مواد در ساخت محصولات فوق سبب ایجاد نوعی مزیت رقابتی در بازاریـابی و فـروش محـصولات آرایشی و بهداشتی شده است.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت درجه بندی، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez

طرح توجیهی درجـه بنـدی ، خـشک و بـسته بنـدی گل و گیاه : ۱۵۱۳۲۱۱۲

موارد مصرف و کاربرد درجه بندی، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez

محصولات مورد مطالعه ( گل و گیاه خشک شده ) یک ماده داروئی و غذایی می باشد که بـه عنـوان مواد اولیه در تولید محصولات داروئی ، آرایشی ، بهداشتی و غذائی و موارد دیگـر دارای کـاربرد اسـت. بنابراین موارد مصرف محصولات مورد مطالعه را می توان به صورت زیر عنوان کرد: کارخانجات تولید کننده داروهای انسانی و حیوانی، برخی کارخانجات تولید کننده مواد آرایشی، برخی کارخانجات تولید کننده مواد بهداشتی، برخی کارخانجات محصولات غذائی.

اهمیت درجه بندی، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez در کشور

محصولات مورد مطالعه طرح حاضر ، هر چند بعنوان مواد اولیه کارخانجات صنایع غذائی ، داروئـی و آرایشی دارای کاربرد هستند و حتی بخشی از آن در نزد خانوارهـا و اقـشار مختلـف جامعـه نیـز دارای کاربرد است ، ولی از نگاه کلان می توان گفت که این محصولات اهمیت اسـتراتژیک خاصـی در داخـل کشور و بازارهای جهانی ندارند و تنها از نگاه یک کالای مصرفی می توان این محصولات را مورد مطالعه و بررسی قرار داد .

تجهیزات و ماشین آلات طرح درجه بندی، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez

نقاله سورت گیاه
ماشین سیستم شستشوی گیاه
ماشین سیستم خرد کن گیاه
ماشین سیستم اچینگ گیاه
سیستم خشک کن تصعیدی تحت دمای صفر درجه سانتی گراد و فشار ۶.۴
ماشین بسته بندی سلفون متالایز
مخازن میانی و نهائی

طرح درجه بندی، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez

قیمت تجهیزات درجه بندی، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید درجه بندی ، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه، برابر با ۲۲۹۹۰ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد درجه بندی، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez

بودجه: بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۴۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۳۲۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۶۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۳۴ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۲۲۸۷۰ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)