طرح راه اندازی کلینیک توانبخشی

کلینیک توانبخشی مرکزی است که می تواند به افراد دچاراختلال جسمی حرکتی (با منشا سیستم عصبی مرکزی مغزونخاع. اعصاب محیطی، محل اتصال عصب به عضلات وسیستم اسکلتی ، عضلانی) ارائه خدمات نماید.توانبخشی (به انگلیسی: Rehabilitation) به مفهوم بازگردانیدن توانایی ها، حفظ شأن و منزلت فرد ناتوان و تعیین جایگاه قانونی و اجتماعی او می باشد. نام های دیگر توانبخشی نوتوانی، بازتوانسی، بازپروری و بازسازی نیز می توان یاد کرد.
دراقع توانبخشی به مجموعه تدابیر و اقدامات پیگیر و هماهنگ از خدمات پزشکی، پیراپزشکی، اقتصادی، اجتماعی و حرفه ای است. این مجموعه به قصد درمان و بهبود و همچنین ارتقاء سطح کارآیی افراد کم توان و ناتوان (معلول)، تا بالاترین حد ممکن، به منظور دستیابی آنان به یک زندگی مستقل در جامعه عرضه می گردد.

فیزیکال تراپی

فیزیکال تراپی یا همان فیزیوتراپیست ها حرکت و عملکرد اندام ها را با تاکید بر اصول راه رفتن و حرکت، قدرت، تعادل، پوسچر بدن، خستگی و درد شناسایی و ارزیابی میکنند. فیزیو تراپی شامل برنامه های درمانی در قالب فعالیت ها و تمریناتی مثل آموزش راه رفتن و آموزش استفاده از وسایل کمکی چون عصا، ویلچر، واکر و… است. هدف از درمان های فیزیو تراپی استقلال فرد، امنیت و حفظ وضعیت عملکردی اندام های بدن می باشد. علاوه بر این توانبخشی در این حیطه میتواند در پیشگیری از عوارضی چون کوتاهی و سفتی عضلات، ضعف ناشی از بی حرکتی عضلات و ایجاد بدشکلی ها موثر باشد. همچنین فیزیو تراپی کف لگنی، که تخصصی در این حیطه محسوب میشود، در زمینه اختلالات دفع ادرار و مدفوع فعالیت میکنند.

کاردرمانی

کاردرمانگران یکی دیگر از متخصصین توانبخشی میباشند که در زمینه بهبود عملکرد های فرد در محیط زندگی و استفاده از وسایل تطابقی و کمکی در جهت استقلال در انجام کار های روزانه موثر میباشند. متخصصان در این حیطه استراتژی ها و تغییرات ممکن را در عملکرد و محیط زندگی-محیط شغلی افراد ناتوان ایجاد کرده تا با امنیت خاطر و درسترسی آسان به اشیا و تجهیزات عملکرد های خود را به مرحله اجرا برسانند. کاردرماگران به ارزیابی و درمان مشکلات مربوط به حافظه و تفکر، مشکلات شناختی و هیجانی، اختلالات اجتماعی و ارتباطی نیز میپردازند. هدف از درمان های کاردرمانی، افزایش استقلال، کارآمدی و امنیت در هرگونه فعالیتی است که مربوط به فعالیت های روزانه، خود مراقبتی، اشتغال، تحصیلات و فعالیت های تفریحی می باشد.

توانبخشی حرفه ای

متخصصین توانبخشی حرفه ای به آموزش آمادگی برای اشتغال، راهنمایی هایی در زمینه اشتغال، کاریابی، آموزش مهارت های حرکتی لازم و استفاده از ابزار و تجهیزات معین میپردازند. فعالیت های این حیطه با هدف حفظ وضعیت شغلی فعلی افراد یا کمک به اشتغال در زمینه کاری مناسب با این افراد است.

گفتار درمانی

متخصصین گفتاردرمانی به ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و بلع افراد میپردازند- که هردوی این اختلالات در اثر آسیب به قسمتی از مغز که عملکرد عضلات این نواحی را کنترل میکنند میباشد-.هدف از درمان های این بخش، سهولت و رسا شدن ارتباطات کلامی و عملکرد بلع طبیعی و امن است. گاهی گفتار درمانگران بر روی حافظه کلامی افراد نیز کار میکنند.

توانبخشی شناختی

نوروسایکولوژیست ها یا همان درمانگران شناختی، به مانند گفتاردرمانگران و کاردرمانگران روی توجه، تمرکز، تفکر و استدلال افراد کار میکنند. در حالی کهاین درمانگران ارزیابی ها، استراتژی ها و درمان های مخصوصی را به کار میبرند؛ هدف متخصصین این حیطه بهبود اشکالاتی است که با تحت تاثیر قرار گرفتن شناخت افراد در اثر بیماری ایجاد میشود.

تیم توانبخشی عصبی

برنامه‌های توانبخشی عصبی را می‌توان در دو حالت بستری کردن بیمار یا بصورت سرپایی انجام داد. بسیاری از متخصصان حرفه‌ای از اعضای تیم توانبخشی عصبی هستند که شامل هر کدام از موارد زیر می‌شوند:
– عصب شناس،جراحی مغز و اعصاب
– ارتوپد،جراح ارتوپدی
– فیزیوتراپیست
– متخصص داخلی
– دیگر پزشکان متخصص
– متخصصان توانبخشی
– متخصص دندانپزشک
– فیزیوتراپیست
– کار درمانگر
– گفتار،زبان درمانگر
– مددکار اجتماعی
– روانشناس،روانپزشک
– تفریح درمانگر
– مدیر پرونده
– متخصص گوش، حلق و بینی
– سرپرست
– مشاور حرفه‌ای

ضوابط اخذ جواز تاسيس و پروانه بهره برداری کلینیک توانبخشی

ماده 8 : تاسیس هرگونه مرکزجامع توانبخشی، پزشکی منوط به اخذ پروانه های قانونی مذکوردرماده 7 این آئین نامه خواهد بود.
ماده 9 : پروانه تاسیس بنام اشخاص حقیقی وحقوقی وموسسات خیریه وتعاونی های خدمات بهداشتی درمانی صادرخواهد شد.
ماده 10 : پروانه مسئول فنی مرکزجامع اختلالات جسمی حرکتی بنام متخصص طب فیزیکی یا متخصص مغزواعصاب یا فوق تخصص مغزواعصاب کودکان یا ارتوپد یا روماتولوژیست صادرمیگردد.
ماده 11 : پروانه مسئول فنی مرکزجامع اختلالات ذهنی کودکان ونوجوانان بنام متخصص کودکان یا متخصص روانپزشکی صادرمیگردد.
ماده 12 : پروانه مسئول فنی مرکزجامع فلج مغزی به نام متخصص مغزواعصاب یا متخصص کودکان یا متخصص جراحی مغزو اعصاب یا متخصص ارتوپدی یا فوق تخصص جراحی ترمیمی صادرمیگردد.
ماده 13 : پروانه مسئول فنی مرکزجامع سالمندان بنام متخصص طب سالمندان یا متخصص داخلی یا متخصص روانپزشکی با متخصص مغزواعصاب (داخلی) صادرمیگردد.
ماده 14 : پروانه مسئول فنی مرکزجامع روانی مزمن بنام متخصص روانپزشکی صادرمیگردد.
ماده 15 : پروانه مسئول فنی مرکزجامع اختلالات روانی – رفتاری کودکان بنام فوق تخصص روانپزشکی اطفال یا فوق تخصص اعصاب کودکان یا متخصص روانپزشکی صادرمیگردد.
ماده 16 : پروانه مسئول فنی مرکزجامع اختلالات بینائی بنام متخصص چشم پزشکی صادرمیگردد.
ماده 17 : پروانه مسئول فنی مرکزجامع اختلالات شنوائی ، گفتاروزبان بنام متخصص گوش وحلق وبینی یا فوق تخصص جراحی ترمیمی صادرمیگردد.
ماده 18 : پروانه مسئول فنی مرکزجامع توانبخشی پزشکی که دریک محل واقع باشند می توانند بنام هریک ازمسئولین فنی مراکز تحت پوشش صادرگردند.
ماده 19 : وظایف مسئول فنی مراکزجامع توانبخشی پزشکی شامل موارد ذیل است
1- سرپرستی کلیه امورفنی خدمات پزشکی، وپیرا پزشکی ، ومسئولیت رعایت موازین قانونی برعهده مسئول فنی است
2- نظارت برانتخاب وبکارگیری نیروی انسانی واجد شرایط وصلاحیت براساس ضوابط مورد قبول وزارت متبوع برای اینگونه موسسات ونظارت برعملکرد آنها
3- رسیدگی به شکایات فنی بیماران وپاسخگویی به آنان ومراجع ذیصلاح دراین خصوص
4- نظارت برحفظ شئون پزشکی وآئین نامه انطباق امورپزشکی با موازین شرع مقدس ودستورالعملهای مربوطه
5- جلوگیری ازخدمات پزشکی غیرمجازوخارج ازوظایف مرکز
6- ارائه هرماهه آمارفعالیت مرکزبه تفکیک خدمات تشخیصی ودرمانی وتوانبخشی به دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مربوطه
7- نظارت برپذیرش بیماران تحت پوشش بیمه های درمانی طبق ضوابط مربوطه
8- کنترل وضعیت بهداشتی درمانی ساختمانی تجهیزاتی تاسیساتی وایمنی مرکز
9- نظارت بررعایت تعرفه های مصوب وزارت ستبوع وارائه صورتحساب بیمار
10- مسئول فنی مرکزموظف است صورت اسامی پزشکان شاغل وساعات کارآنها را به دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی مربوطه اعلام نماید بدیهی است اشتغال پزشکان فاقد پروانه مطب مجاز در مرکز غیر قانونی میباشد.
11- حضورمسئول فنی درکلیه ساعات فعالیت مرکزالزامی است
ماده 20 : نظارت وارزشیابی کلیه خدمات مراکزجامع توانبخشی، پزشکی درسراسرکشوربه عهده دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی هراستان خواهد بود.
ماده 21 : نصب اصل پروانه تاسیس ومسئول فنی درمراکزمذکورالزامی است
ماده 22 : محل ساختمان وتجهیزات فنی باید قبل ازصدورپروانه توسط کارشناسان ذیربط دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی هراستان مورد ارزشیابی وتائید قرارمی گیرد.
ماده 23:پس از کسب موافقت اصولی از وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی حداکثر ظرف مدت یکسال موسس باید مرکز را جهت پذیرش و ارائه خدمات آزاد و قبل از شروع بکار مراتب را جهت بازدید تائید نهائی به دانشگاه/دانشکده مربوط کتبا”اعلام دارد.
تبصره : در صورت عدم آمادگی بر ارائه خدمات در مدت فوق متقاضی باید مجوز لازم را برای تمدید اخذ نماید در غیر اینصورت مجوز صادره بر اساس قرارداد تنظیمی ملغی خواهد بود .
ماده 24 : یک مسئول فنی نمی تواند مسئولیت فنی بیش از یک مرکز را در یک شیفت کاری تقبل نماید حضور مسئول فنی یاجانشین واجد شرایط وی در مرکز مطابق ماده 25 آئین نامه در ساعات کاری ضروری است.
ماده 25 : مسئول فنی می تواند در صورت غیبت به مدت کمتر از شش ماه ، یکنفر جانشین را به طور موقت انتخاب و کتبا” از طریق دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مربطه معرفی نماید.
تبصره : در صورتیکه غیبت مسئول فنی بیش از شش ماه بطول انجامد پروانه مسئول فنی لغوخواهد شد.
ماده 26 : حضور دائمی مسئول فنی یا جانشین نامبرده در ساعات فعالیت مرکز الزامی است.
ماده 27 : کنترل ونظارت برحسن اجرای ضوابط ومقررات فنی قانونا” با مسئول فنی خواهد بود.
ماده 28 : توانخواه دراولین مراجعه به مرکزابتدا باید توسط پزشک مورد ارزیابی قرارگرفته وسپس ازطریق پزشک مربوط به تیم توانبخشی متناسب با نوع اختلال معرفی گردد.
ماده 29 : توانخواه درحین دریافت خدمات توانبخشی، پزشکی بایستی بصورت دوره ای توسط تیم توانبخشی با نظارت مسئول فنی مورد ارزیابی قرارمیگیرد.
ماده 30 : کادرتخصصی موظفند بانظرمسئول توانبخشی خدمات فنی خود رابرای توانخواه انجام دهند.
تبصره : کادرتخصصی توانبخشی مجازبه صدورگواهی استراحت وتجویزدارو به توانخواهان نخواهند بود.
ماده 31 : تغییرات نام ومحل مرکزباید با هماهنگی دانشگاه / دانشکده پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مربوطه ویا موافقت وزارت بهداشت . درمان وآموزش پزشکی واخذ پروانه جدیدباشد.
ماده 32 : درصورتیکه موسس یا موسسین به دلائل موجهی قصد تعطیل وانحلال مرکزرا داشته باشند. مراتب راباید با ذکردلایل ومستندات لازم حداقل سه ماه قبل ازاقدام به دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مربوطه گزارش نمایند.
تبصره : دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی موظفند درکارکلیه مراکزجامع توانبخشی، پزشکی نظارت مستمر داشته وسالانه گزارشات مربوطه را به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ارائه نمایند.
ماده 33 : تشکیل پرونده (شامل : ضبط مشخصات کامل بیمارنام پزشک واعضاء تیم توانبخشی ومراحل بیماری ونتیجه ارزیابی های دوره ای ) بایگانی ونگهداری مدارک ضروری جهت هریک ازتوانخواهان صادرکننده به مرکزالزامی است.
تبصره : ارائه گزارش عملکرد وآمارواطلاعات لازم به دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی درصورت درخواست جزووظایف مرکزمیباشد.
ماده 34 : مراکزجامع درمانی توانبخشی موظف به پذیرش بیماران بیمه ای میباشند.
ماده 35 : رعایت طرح انطباق درکلیه مراکزموضوع این آئین نامه الزامی است.
ماده 36 : درصورتیکه موسس موسسین مراکزفوق ازضوابط ومقررات ووظائف موضوع این آئین نامه تخطی نمایند به نحوه زیر اقدام خواهد شد.
ف ) تذکرشفاهی با قید موضوع درصورتجلسه بازرسی محل توسط دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی ذیربط
ث ) اخطارکتبی توسط دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مربوطه

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

 برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.

در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.

 

 


درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد: