طرح فرآوری چربی صنعتی حاصل از ضایعات کشتارگاه دام و طیور

مکمل های چربی یکی از اجزاء حیاتی جیره غذایی دام و طیور هستند. این مکمل ها بصورت دانه روغنی، کنجاله، روغنهیدروژنه و پودر چربی مورد استفاده قرار میگیرند. در استاندارد ملی ایران، پودر چربی استاندارد مدون و اختصاصینداشته و مانند سایر روغن ها و چربی ها شناخته میشود. پودرهای چربی که نمکهای کلسیمی اسید چرب هستند، دریک فرایند شیمیایی با استفاده از راکتورهای همزن دار تولید میشوند. روش مستقیم با استفاده از CaO در دما و فشار بالاصورت می گیرد. در این مقاله روشی نوین بصورت غیرمستقیم با استفاده از NaOH و (CaCl(2 بررسی شده و نسبت بهروش مستقیم مورد مقایسه قرار گرفته است. در روش مستقیم نسبت به روش غیرمستقیم تجهیزات گران تر، توان انرژیمصرفی بیشتر، مواد اولیه نسبتا ارزانتر و زمان واکنش کوتاهتر است. برای بهبود اقتصاد فرایند می توان از پساب های فراینددر سیکل های تولید، استفاده مجدد نمود. همچنین از باقیمانده پساب های فرایند میتوان برای کشت میکروارگانیسم هایارزشمند استفاده نمود و اقتصاد فرایند را بهبود بخشید

کد آیسیک مرتبط با صنعت فرآوری چربی صنعتی حاصل از ضایعات کشتارگاه دام و طیور

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک چربی صنعتی حاصل از ضایعات کشتارگاه دام 1511512470
کد آیسیک چربی صنعتی حاصل از ضایعات کشتارگاه طیور 1511512449

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت فرآوری چربی صنعتی حاصل از ضایعات کشتارگاه دام و طیور

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی چربی صنعتی حاصل از ضایعات کشتارگاه دام و طیور 15010000 میباشد.

وضعیت واحد های فعال فرآوری چربی صنعتی حاصل از ضایعات کشتارگاه دام و طیور

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای فرآوری چربی صنعتی حاصل از ضایعات کشتارگاه دام و طیور در کشور به تفکیک استان آمده است .

 

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح فرآوری چربی صنعتی حاصل از ضایعات کشتارگاه دام و طیور

ظرفیت تولید سالیانه : 800 تن
نرخ برابری دلار : 27000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 3000 مترمربع
زیربنای کل : 700 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 14 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 5 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 2.2 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 36 درصد

 

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.