طرح های اولویت دار استان اصفهان

دانلود کتابچه طرح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری استان اصفهان ۱۴۰۱

 

اولویت‌های اسقرار فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری به تفکیک شهرستان‌های استان اصفهان

اشتغال طرح‌های پیشنهادی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در افق ۱۴۰۴ (نفر )

اصفهان

اشتغال واحد‌های صنعتی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در سال ۱۴۰۰ (نفر )

اصفهان
درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۲ امتیاز)