طرح های اولویت دار استان زنجان

 

دانلود کتابچه طرح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری استان زنجان ۱۴۰۱

 

 

اولویت‌های اسقرار فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری به تفکیک شهرستان‌های استان زنجان

زنجان

اشتغال طرح‌های پیشنهادی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در افق ۱۴۰۴ (نفر )

زنجان

اشتغال واحد‌های صنعتی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در سال ۱۴۰۰ (نفر )

زنجان


درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۱ امتیاز)