طرح های اولویت دار استان سمنان

دانلود کتابچه طرح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری استان سمنان ۱۴۰۱

اولویت‌های اسقرار فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری به تفکیک شهرستان‌های استان سمنان

سمنان

اشتغال طرح‌های پیشنهادی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در افق ۱۴۰۴ (نفر )

سمنان

اشتغال واحد‌های صنعتی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در سال ۱۴۰۰ (نفر )

سمنان

سمنان


درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۲ امتیاز)