کرمانشاه

طرح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری استان کرمانشاه ۱۴۰۱

اولویت‌های اسقرار فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری به تفکیک شهرستان‌های استان کرمانشاه

کردستان

اشتغال طرح‌های پیشنهادی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در افق ۱۴۰۴ (نفر )

کردستان

اشتغال واحد‌های صنعتی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در سال ۱۴۰۰ (نفر )

کردستان

کردستان

درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۱ امتیاز)