سیستان و بلوچستان

طرح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۱

اولویت‌های اسقرار فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری به تفکیک شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان

اشتغال طرح‌های پیشنهادی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در افق ۱۴۰۴ (نفر )

اشتغال واحد‌های صنعتی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در سال ۱۴۰۰ (نفر )

سیستان-و-بلوچستان2


درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۱ امتیاز)