عنوان پروژه: فرآوری و بسته بندی دانه قهوه
کارفرما: شرکت تجارت جهانی دارمان ( سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان مرکزی – شهرستان ساوه – شهرک صنعتی نوبران
مساحت زمین: ۲,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۵۶,۶۰۷,۷۸۸ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۰۶,۲۲۰,۴۴۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)