فرایند صدور موافقت اصولی اولیه برای طرحهای پتروشیمی

مرحله اول:

ارائه درخواست سرمایه گذاری از سوی شرکت متقاضی و ارسال مدارک و مستندات زیر
مدارک برابر اصل شده شرکت شامل اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، صورت های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر شرکت و شرکت های سهامدار
مدارک و مستندات سابقه اجرایی متقاضی در زمینه فعالیت مشابه طرح مورد درخواست
طرح کسب و کار اولیه (Preliminary Business Plan) و گزارش مطالعات امکان سنجی طرح (F.S)
برنامه نحوه تامین منابع مالی طرح (Finance Package)

مرحله دوم:

ارزیابی طرح و احراز صلاحیت حرفه ای و مالی متقاضی
احراز صلاحیت شرکت متقاضی از نظر حقوقی و…
ارزیابی F.S و طرح کسب و کار اولیه
بررسی امکان تخصیص خوراک
احراز توانمندی مالی شرکت متقاضی
احراز توانمندی فنی و اجرایی شرکت متقاضی
اخذ استعلام های لازم از وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط

مرحله سوم:

اخذ نظر هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صدور موافقت اصولی اولیه اجرای طرح
ارائه گزارش نتایج ارزیابی های فنی طرح و احراز صلاحیت حرفه ای و مالی شرکت متقاضی به هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی
اعلام موافقت اولیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اجرای طرح به معاونت برنامه ریزی وزارت نفت
صدور موافقت اصولی اولیه اجرای طرح از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت

جهت دریافت دستورالعمل نحوه رسیدگی توانمندی مالی سرمایه گذاری روی لینک کلیک کنید.

درخواست خدمات مشاوره سرمايه گذاری

برای تحقق يک ايده به کسب وکار موفق بايد آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجيه اقتصادی، شرايط سرمايه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زيرساخت های فنی و فرآيند های توليد مورد مطالعه قرار گيرد.
در صورت تمايل به دريافت خدمات (مطالعه فرصت سرمايه گذاری، تحقيقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سيستم سازی کسب و کار) می توانيد پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکميل نمايئد و يا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائيد. کارشناسان گروه ايطرح آمادگی دارند پيشنهادهايی شامل شرح خدمات متناسب با نياز کسب و کار شما را تنظيم نموده و با قيمت رقابتی جهت تصميم‌گيری در اختيار تيم‌های راه انداز، استارتاپ‌ها و مديران کسب و کارها قرار دهند.

 

 


درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد:
: