فرمت طرح توجیهی صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی، نهادی با شخصیت حقوقی و دارای استقلال استخدامی و اداری و مالی و معاملاتی است که اساسنامه آن در سال ۱۳۹۰ به تصویب هیئت وزیران رسید.
صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تکمیل زنجیره ایده تا بازار و تجاری‌سازی نوآوری‌ها، دستاوردهای پژوهشی و اختراعات و کاربردی شدن دانش از طریق ارائه کمک‌ها و خدمات مالی و پشتیبانی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان تشکیل شده است.
هیئت امنا، هیئت عامل، رییس هیئت عامل (رییس صندوق) و بازرس، ارکان صندوق نوآوری و شکوفایی را تشکیل می‌دهند. هیئت امنا عالی‌ترین رکن صندوق نوآوری و شکوفایی و رئیس جمهور رئیس هیئت امنای این صندوق است.
ترکیب هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی شامل رییس جمهور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس بنیاد ملی نخبگان و سه نفر با انتخاب رییس جمهور است.
منابع مالی این صندوق شامل کمک‌های دولت مندرج در بودجه سالانه کل کشور، کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع، سود و کارمزد تسهیلات، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد صندوق و سایر منابع در راستای اهداف صندوق، سود خالص صندوق که پس از تصویب هیئت امنا و طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می‌شود
در این مطلب فرمت طرح توجیهی مورد تایید صندوق نوآوری و شکوفایی موجود است.

صندوق نوآوری وشکوفایی یک نهاد مالی- توسعه‌ای عمومی و هیأت امنایی است که درراستای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، ماموریت خود را توسعه ی شرکت‌های خصوصی یا تعاونی دانش‌بنیان ایرانی درچهارچوب اساسنامه وقوانین بالادست، ازطریق موارد زیر تعریف می‌نماید:
ارائه خدمات تأمین مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان
توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان
مشارکت وسرمایه گذاری خطرپذیر و غیرخطرپذیردرشرکت‌های دانش‌بنیان
حمایت از شرکت‌های خصوصی خدمات تجاری سازی
هدایت سرمایه‌های ملی و بین المللی به سمت توسعه ی فناوری

برای دانلود فرمت طرح توجیهی صندوق نوآوری و شکوفایی اینجا کلیک کنیددرصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۱ امتیاز)