فرمت طرح توجیهی و شرایط تسهیلات بنیاد برکت

بنیاد برکت یکی از زیر مجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام می باشد که تلاش زیادی برای بهبود شرایط و رفاه مردم به خصوص در مناطق روستایی و محروم انجام می دهد. وام اشتغال زایی بنیاد برکت هم نمونه ای از تلاش های این نهاد جهت رفع محرومیت در این مناطق می باشد. شرایط دریافت تسهیلات بنیاد برکت تا حد زیادی با انجام این کار در سایر سازمان هایی که تا این جا معرفی کردیم، تفاوت دارد. به این صورت که مبلغ مشخصی برای سقف یا کف وام در نظر گرفته نشده است. شما باید طرح و ایده خود را به شعب این بنیاد ارائه دهید تا توسط کارشناسان مربوطه بررسی شود. در صورتی که طرح شما به صورت نهایی تایید شود، امکان ثبت نام وام اشتغال زایی این نهاد را خواهید داشت.

مشارکت در سهام

مشارکت بنیاد با شرکت سهامی خاص (حداکثر آورده ۱۵۰ میلیارد ریال) در مناطق هدف از طریق خرید حداقل ۳۴ و حداکثر ۴۹ درصد سهام شرکت و به روش ارزش‌گذاری خالص دارایی‌ها راهبری شرکت با انتصاب رئیس هیات مدیره و تایید مدیر مالی شرکت.
خروج از مشارکت طی ۳ تا ۵ سال پس از اطمینان از ایجاد ثبات و پایداری شرکت

اعطای تسهیلات

اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده نزد بانکها یا منابع ترکیبی با منابع بانکها در قالب یکی از عقود مبادله ای از جمله فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک و یا عقود مشارکتی مطابق با عقود و قوانین و مقررات و دستورالعمل های بانکداری بدون ربا (اسلامی ) و بر اساس نرخ های مصوب هرسال شورای پول و اعتبار ، ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا به سیستم بانکی کشور طبق مدل های زیر:

  • تسهیلات نوع یک: اعطای تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد ریال با ۱۰ درصد تخفیف نسبت به نرخ مصوب فوق الذکر
  • تسهیلات نوع دو: اعطای تسهیلات از ۵ میلیارد ریال تا سقف ۱۵ میلیارد ریال با نرخ ۵ درصد تخفیف نسبت به نرخ مصوب فوق الذکر
  • تسهیلات نوع سه: اعطای تسهیلات از ۱۵ میلیارد ریال تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۲ درصد تخفیف نسبت به نرخ مصوب فوق الذکر
مشاغل خانوادگی

این الگو در قالب مدل‌های مشارکت در سهام، مشارکت مدنی و اعطای تسهیلات قابل اجرا می‌باشد لیکن برای بنگاه‌هایی که هسته اصلی آنها افراد یک خانواده می‌باشند، تسهیلات ویژه‌ای (نظیر مشاوره، آموزش تسهیلات ارزان قیمت و …) در نظر گرفته شده است

چارچوب‌ها و ضوابط پذیرش طرح‌های اقتصادی

حمایت بنیاد برکت از طرح های بنگاهی و کارگاهی در قالب مدل‌های مختلفی انجام می پذیرد. با توجه به چارچوب ها و ضوابط معین شده جهت پذیرش و بررسی درخواست‌ها، در ادامه الزامات و شرایط مدنظر بنیاد برکت جهت مشارکت یا حمایت از طرح‌های اقتصادی بنگاهی و کارگاهی، به شرح ذیل اعلام می شود:

منطقه جغرافیایی: محل اجرای طرح، حداقل بایستی یکی از موارد ذیل باشد:

مناطق موضوع تفاهم نامه های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
شهرستان هایی که طبق اطلس مناطق محروم کشور حداقل دارای یک بخش محروم هستند. (امکان دانلود اطلس مناطق محروم در سایت و اپلیکیشن برکت وجود دارد.)
طرح هایی که در راستای تکمیل زنجیره طرح های اشتغالزایی اجتماع محور بنیاد برکت هستند.
سایر مناطق منوط به ویژگی دانش بنیان، نوآورانه و فن آورانه، صادرات محور با جایگزین واردات طرح درخواستی
توجه به مزیت‌های منطقه‌ای: طرح می‌بایست دارای توجیه فنی اقتصادی و بازار مناسب منطبق با مزیت‌های نسبی محلی باشد.

ویژگی های خاص طرح: طرح می بایست دارای حداقل یکی از ویژگی های زیر باشد:

تکمیل کننده زنجیره کسب و کارهای خرد، خانگی و روستایی
دانش بنیان، نوآورانه و فن آورانه
صادرات محور یا جایگزین واردات
داشتن نقش پشتیبان برای اجرای طرح‌های خرد، خانگی و روستایی
موضوع فعالیت طرح جزء موضوعات مورد تاکید بنیاد در برنامه و رویدادهای سالانه

گزارش حسابرسی:
مشارکت در سهام: طرح‌های تکمیلی، سرمایه در گردشی و توسعه‌ای نیاز به ارائه گزارش حسابرسی از مؤسسات حسابرسی گرید الف و ب دارند. لازم به ذکر است از تاریخ تهیه گزارش نبایستی بیش از شش ماه گذشته باشد.
اعطای تسهیلات: مطابق با نظر بانک عامل

وجود FS معتبر (طرح توجیهی معتبر)

مشارکت در سهام: طرح توجیهی فنی و اقتصادی می‌بایست توسط یکی از مشاوران مورد تائید کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی ایران و بر اساس سرفصل‌ها و الگوی مورد تائید بنیاد برکت تهیه شود.

اعطای تسهیلات :

طرح نوع یک و دو : مطابق مدل مورد تایید بنیاد
طرح نوع سه: مطابق با نظر بانک عامل
بدهی‌های بانکی:
مشارکت در سهام:

نداشتن بدهی معوق بیش از شش ماه به نظام بانکی و یا سایر افراد حقیقی و حقوقی.
امکان استمهال در صورت معوق بودن.
اولویت بررسی با طرح هایی که محل اجرا رهن نمی باشد.
بدهی به مرحله اجراییه نرسیده باشد.
سایر بدهی ها: نداشتن بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی از سنوات قبل.

اعطای تسهیلات  بنیاد برکت:
نداشتن بدهی معوق بیش از شش ماه به نظام بانکی و یا سایر افراد حقیقی و حقوقی.
امکان استمهال در صورت معوق بودن.
بدهی به مرحله اجراییه نرسیده باشد.
نداشتن چک برگشتی.

تضامین تسهیلات بنیاد برکت:

مشارکت در سهام: حداقل دو مورد از موارد ذیل:

  • وثیقه غیرمنقول و سهل البیع یا ضمانت‌نامه بانکی حداقل به میزان ۵۰ درصد آورده بنیاد.
  • چک شخصی یکی از سهامداران (صیاد) که توسط همه سهامداران امضاء شود.
  • توثیق الباقی سهام شرکت بعد از مشارکت بنیاد در دفترخانه.
  • اعطای تسهیلات: طبق آیین نامه های داخلی بانک
۵/۵ - (۵ امتیاز)