عنوان پروژه: مجموعه خدماتی ، تفریحی ورزشی و اقامتگاهی یاشار نیک قشم
کارفرما: شرکت یاشار نیک جزیره قشم
مکان اجرای طرح: جزیره قشم
مساحت زمین: ۱۸,۰۰۰ مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۵۳۱,۵۱۴,۰۰۱ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۱,۹۷۲,۷۴۳هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)