مراحل اخذ پروانه کسب دفاتر وانت تلفنی و پیک موتوری

مراحل اخذ پروانه کسب دفاتر وانت تلفنی و پیک موتوری

مراحل اخذ پروانه کسب دفاتر وانت تلفنی و پیک موتوری

۱. متقاضی اخذ پروانه کسب دفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی) بایستی دارای گواهینامه معتبر رانندگی و مالک حداقل یک دستگاه خودرو وانت باشد .
۲. وانت بارهای تحت پوشش اینگونه دفاتر نباید بیشتر از ده سال از مدل آن گذشته باشد .
۳. حداقل مساحت دفاتر مذکور ۲۵ متر مربع باشد .
۴. ارائه پارکینگ مناسب با حداقل مساحت ۲۵۰ متر مربع که از نظر ضوابط ترافیکی و انتظامی مورد تایید نیروی انتظامی باشد ، برای اینگونه دفاتر الزامی است .
تبصره ۱ : در صورت عدم ارائه پارکینگ اختصاصی ، متقاضی می تواند با عقد قرارداد معتبر با نزدیکترین پارکینگ عمومی واقع در محدوده جغرافیایی محل دفتر و ارائه آن به اتحادیه اقدام لازم به عمل آورد .
تبصره ۲ : ارائه زمین بایر ـ معابر عمومی ـ حیاط و پارکینگ واحدهای مسکونی ـ پارکینگ واحدهای تجاری و گاراژهایی که دارای واحدهای صنفی فعال می باشد به عنوان پارکینگ دفتر ممنوع است .
۵. وانت بارهای تحت پوشش دفاتر مذکور بایستی با آرم حمل و نقل عمومی و کد مرتبط به دفتر مربوطه تردد نمایند .
۶. دریافت کارت شناسایی برای اقرادی که جهت انجام خدمات (کلیه رانندگان و کارگران) توسط دفاتر مذکور به منازل و اماکن عمومی اعزام می گردند با رعایت مفاد دستورالعمل مصوب ۲/۵/۸۶ کمیسیون نظارت (موضوع تبصره یک ماده ۱۷ قانون نظام صنفی) توسط متقاضی پروانه کسب از این اتحادیه الزامی است .

۳/۵ - (۱۳ امتیاز)