مراحل ثبت مشکلات در سامانه ملی تسهیل و رفع موانع تولید

«کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید»، بر اساس مصوبه هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مورخ 9/1/95، به منظور نظارت عالیه بر عملکرد «کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها» و با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی با دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی کشور
( موضوع تصویب نامه شماره 18151/ت 50720هـ مورخ 19/2/94 هیأت محترم وزیران) تشکیل گردید و نهایتاً بر اساس ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 21/3/97 و با ترکیبی جامع از اعضای هیأت دولت و نمایندگان بخش خصوصی و با ریاست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» تغییر نام و هویت داده است.
از اهداف ستاد میتوان به حمایت موثر از تولیدکنندگان و صنعتگران از طریق نظارت و بررسی دقیق مقررات و اظهار نظر در خصوص مصوبات و مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه ها و آسیب شناسی در مقررات و قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل‌ها و رویه های جاری که به نحوی در رونق تولید اختلال ایجاد کرده اند و شناسایی و ارائه پیشنهادات موثر، مفید و راهگشا برای بهبود وضعیت تولید و صنعت کشور به مراجع ذیربط اشاره نمود.

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

_ به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمامف تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیستف منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره- در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دربیرخانه های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

اعضای ستاد عبارتند از:

1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس ستاد)
2- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
5- وزیر کشور
6- رییس کل بانک مرکزی
7- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
8- رییس سازمان حفاظت محیط زیست
9- وزیر نفت
10- وزیر جهاد کشاورزی
11- وزیر نیرو
12- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
13- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
14- رییس سازمان ملی استاندارد
15- رییس اتاق تعاون
16- رییس اتاق اصناف
17- نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی
_ اعضای بندهای (1) تا (7) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاه های اجرایی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرایی می شود.
اعضای کارگروه های استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرایی می شود.
بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.
تبصره- رییس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رییس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیأت های موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رییس کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.
_ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.
تبصره- خرید صددرصد (100%) نقدی بلامانع است.

سوالات متداول
1- ستاد تسهیل و رفع موانع چگونه ایجاد شده و چه وظایفی دارد؟

ستاد تسهیل بر اساس ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تشکیل گردیده است، برای کسب اطلاعات کامل به صفحه در باره ما مراجعه نمایید.

2- حد اختیارات این ستاد به چه میزان است؟

بر اساس ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوبات ستاد با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاه های اجرایی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرایی می شود.

3- حد اختیارات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها به چه میزان است؟

مصوبات این کارگروه ها همانند مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نافذ و اجرایی است.

4- وظایف محوله به ستاد و کارگروه های استانی آن چیست؟

بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی

5- آیا برای استفاده از خدمات این ستاد و کارگروه های استانی آن،‌ نیاز به پرداخت هزینه است؟

خیر، کليه مراحل ثبت و درخواست متقاضي و رسيدگي به پرونده ها بدون پرداخت هزينه بوده و هيچ مبلغي براي اين خدمات از متقاضي دريافت نمي شود.

6- چگونه باید از خدمات این ستاد و کارگروه های استانی آن استفاده نمود؟

ابتدا از طریق گزینه ثبت نام در همین سایت، اطلاعات واحد خود را ثبت نموده و پس از ورود به سیستم با تکمیل فرم های مربوط به هر بخش درخواست خود را مطرح نمایید.

7- آیا کلیه درخواست های واحدهای تولیدی از این پس باید از طریق این سامانه انجام شود؟

خیر، با توجه به ماموريت دستگاه هاي اجرايي، قرار نيست کليه مراحل کاري براي اجراي پروژه ها و فعاليت بنگاه ها بر اساس مصوبات ستاد تعريف و عملياتي شود و صرفاً درخواست هايي در کارگروه ها طرح و بررسي مي شوند که مشکلات خاص و بدون راه حلي در دستگاه هاي اجرايي داشته باشند. لذا بنگاه مي بايست فرآيند اجرايي کارهاي خود را به صورت عادي طي کرده و از ثبت درخواست هاي عمومي (که فرايند آن در دستگاه هاي اجرايي وجود دارد) خودداري نمايد.

 لینک ورود به سایت سامانه ملی تسهیل

درخواست خدمات مشاوره سرمايه گذاری

براي تحقق يک ايده به کسب وکار موفق بايد آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجيه اقتصادی، شرايط سرمايه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زيرساخت های فنی و فرآيند های توليد مورد مطالعه قرار گيرد.
در صورت تمايل به دريافت خدمات (مطالعه فرصت سرمايه گذاری، تحقيقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سيستم سازی کسب و کار) می توانيد پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکميل نمايئد و يا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائيد. کارشناسان گروه ايطرح آمادگي دارند پيشنهادهايی شامل شرح خدمات متناسب با نياز کسب و کار شما را تنظيم نموده و با قيمت رقابتی جهت تصميم‌گيری در اختيار تيم‌های راه انداز، استارتاپ‌ها و مديران کسب و کارها قرار دهند.


درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد: