احداث واحد پرورش شترمرغ گوشتی

عنوان پروژه :احداث مزرعه پرورش شترمرغ توام
کارفرما : مهدی قنواتی
محل اجرا: استان خوزستان-شهرستان هندیجان
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح :
توام ۵۲۵ قطعه- پرواربندی ۵۰۰ قطعه- مولد ۲۵ قطعه
سرمایه گذاری ثابت: ۹۲۹۲ میلیون ریال
تاریخ انجام: دی ۹۴

امتیاز