نحوه محاسبه ظرفیت در طرح توجیهی (Project capacity)

نحوه محاسبه ظرفیت در طرح توجیهی (Project capacity)

نحوه محاسبه ظرفیت در طرح توجیهی (Project capacity)

منظور از ظرفیت طرح توجیهی، مقدار تولید متعارف آن در یک دوره مالی(یک سال) بهره برداری است. در تعیین ظرفیت کارخانه، علاوه بر بیان مقدار تولید، باید تعداد روزهای کار و تعداد ساعت های کار در یک روز برای رسیدن به تولید موردنظر تعیین گردد.
در مواردی تعیین ساعت های عادی کار غیر ضروری است، زیرا شیوه تولید مستلزم عملیات مداوم بوده و کارخانه فقط برای تعمیرات و نظافت تعطیل می شود.
عوامل موثر اقتصادی در تعیین ظرفیت عبارتند از میزان تقاضای کالا و یا به عبارت ساده تر میزان کمبود بازار با فرض صدور محصول به خارج از کشور و جلوگیری از واردات کالاهای مشابه خارجی
عوامل مالی موثر در تعیین ظرفیت، میزان توانایی مالی سرمایه گذاران و منابع خارجی تامین هزینه ها می باشد که با توجه به امکانات مالی مذکور و رقم سرمایه گذاری پیش بینی شده، محدوده سرمایه گذاری تعیین و در نهایت ظرفیت طرح توجیهی مشخص می گردد.
مواد اولیه اصلی طرح توجیهی نیز ارتباط مستقیم با تعیین ظرفیت دارد. میزان مواد اولیه و قابلیت های دسترسی به مواد اولیه به ویژه در طرح های کانی فلزی و غیرفلزی و هم چنین کیفیت مواد اولیه در تولید محصول نمونه با کیفیت مطلوب از عوامل اصلی تعیین ظرفیت می باشد.
فرآیند تولید محصول نیز از عوامل موثر در تعیین ظرفیت است که با توجه به نوع محصول و زمان تولید آن، ظرفیت تعیین می گردد. که به پارامترهایی مانند مدت روز کار در سال، تعداد شیفت کار روزانه، تعداد ساعات کار در شیفت بستگی دارند.
تعداد روز کار در سال حداکثر ۳۶۵ روز در صنایع کوره ای است که تا زمان تعمیرات نباید خاموش شوند و حداقل زمان مربوط به صنایع فصلی مانند پنبه پاک کنی، چای خشک کنی و صنایع کشاورزی است.
شیفت عبارت است از: هشت ساعت کار در شبانه روز که حداقل یک شیفت و حداکثر چهار شیفت کار روزانه با یک نوبت استراحت برای صنایع خاص صنعت نساجی است.
گاهی در برخی از صنایع فصلی که از نیروی انسانی موقت استفاده می شود، ساعت کار هر شیفت تا دوازده ساعت افزایش یافته و معمولاً از دو شیفت در شبانه روز استفاده می شود.
ظرفیت بالقوه ماشین آلات خط تولید، عامل دیگری برای تعیین ظرفیت اسمی محصول می باشد. در خط تولید که چندین ماشین، عملیات تولید را بر عهده داشته و هر کدام ظرفیت خاصی دارند، حداقل ظرفیت ماشین آلات به عنوان ظرفیت اسمی بالقوه محصول پذیرفته می شود.

۳.۷/۵ - (۶ امتیاز)