عنوان پروژه:واحد احداث مجتمع گردشگری و اقامتی
کارفرما: آقای طاهر حاجی پور
مکان اجرای طرح: استان سیستان و بلوچستان – شهرستان چابهار – پارک بین المللی بهاران
مساحت مکان پروژه: ۱۵۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۳,۶۸۹,۴۴۱,۳۴۸ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۴۹,۴۶۸,۴۸۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

امتیاز