عنوان پروژه: واحد استخراج سنگ مرمریت
کارفرما: آقای محمود فرودی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان درمیان – بخش گزیک – دهستان طبس مسینا
مساحت مکان پروژه: ۱,۱۷۴,۳۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۲,۲۰۳,۰۰۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۸,۰۶۲,۵۰۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)