واحد بازیافت سرب از باطری های فرسوده

عنوان پروژه :
واحد بازیافت سرب از باطری های فرسوده
کارفرما :
آقای امید گائینی
محل اجرا:
قم
محصولات تولیدی:
بازیافت باطری فرسوده
ظرفیت طرح : ۲۲۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۱۴۰۹ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۵۰۰ متر مربع
میزان اشتغال : ۱۰ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : اردیبهشت ۱۳۹۳

امتیاز