عنوان پروژه:بسته بندی انواع ادویه و آرد غلات
کارفرما: شرکت آبتین تجار هور
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – منطقه ویژه اقتصادی
مساحت مکان پروژه: ۵.۴۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۶۸,۲۹۹,۵۲۷ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۸۱۲,۱۹۰,۰۲۸ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)