واحد بسته بندی میوه و سبزیجات تازه

عنوان پروژه :
واحد بسته بندی میوه و سبزیجات تازه
کارفرما :
آقای هادی غلامشاهی
محل اجرا:
خوزستان- دزفول
محصولات تولیدی:
آبسته بندی سبزیجات و صیفی جات
ظرفیت طرح : ۲۰۵۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۱۷۱۰ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۵۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۹ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۲

امتیاز