واحد بسته بندی و فراوری خشکبار، آجیل، چای و گیاهان دارویی

عنوان پروژه :
واحد بسته بندی و فراوری خشکبار، آجیل، چای و گیاهان دارویی
کارفرما :
خانم اعظم کردانی
محل اجرا:
اصفهان- کاشان
محصولات تولیدی:
بسته بندی گیاهان داروئی، بسته بندی خشکبار، تولید و بسته بندی آجیل، چای خشک بسته بندی شده
ظرفیت طرح : ۸۷۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۷۹۸۲ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۲ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز