عنوان پروژه: واحد تولید انواع رنگ های صنعتی
کارفرما: آقای سید مهرداد کریمی
مکان اجرای طرح: استان تهران – شهرک صنعتی
مساحت زمین: ۲۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۷۸۲,۴۵۰,۴۴۱ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۳۲,۴۲۰,۱۴۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)