عنوان پروژه: واحد تولید انواع چراغ روشنایی
کارفرما: شرکت توان صنعت آینده پویا (با مسئولیت محدود)
مکان اجرای طرح: استان تهران- شهرک صنعتی
مساحت زمین: ۳,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۸۴,۵۲۷,۰۱۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۴۰,۸۷۹,۳۸۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)