عنوان پروژه:واحد تولید فندک الکتریکی
کارفرما: آقای فرزاد فتحی
مکان اجرای طرح: استان تهران – شهرستان تهران – منطقه مجاز صنعتی
مساحت زمین: ۲,۵۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۳۴۵,۵۶۱,۶۱۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۸۴,۶۸۸,۱۷۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)