عنوان پروژه:واحد تولید قطعات پلی یورتان
کارفرما: شرکت ونوس تجارت آکام (سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان قم
مساحت مکان پروژه: ۶,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۹۹۳,۳۴۵,۵۶۲ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۶۷۲,۵۶۹,۰۵۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)