عنوان پروژه: واحد تولید کلر مایع (سود مایع)
کارفرما: شرکت جهان سازه فروهر
مساحت زمین: ۹,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱,۳۲۳,۱۶۶,۹۳۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۰۲,۸۴۰,۶۳۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)