عنوان پروژه:واحد تولید کود اوره با پوشش گوگردی
کارفرما: شرکت ونوس تجارت آکام (سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان قم
مساحت مکان پروژه: ۸,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱,۰۸۷,۶۸۳,۴۰۷ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۶۴۲,۴۹۲,۹۱۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)