عنوان پروژه: تولید کود سولفات پتاسیم از فلدسپار پتاسیک
کارفرما: شرکت الوند پی گمبرون (سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بخش مرکزی – دهستان تازیان پایین
مساحت زمین: ۳,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱,۰۱۱,۲۵۴,۴۵۲ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۱۳,۷۶۴,۶۴۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)