عنوان پروژه: واحد تولید کیسه جامبوبگ
کارفرما: شرکت تعاونی نارین الماس میاندشت جاجرم
مکان اجرای طرح: استان خراسان شمالی – شهرستان جاجرم
مساحت زمین: ۱,۵۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۷۷,۳۶۱,۵۱۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۶,۵۰۸,۲۷۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)